PRŮZKUM SPOKOJENOSTI KLIENTŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY v roce 2009

K vyplnění jsme rozdali 60 dotazníků (manželské páry dostaly vždy 1), vrátilo se nám jich vyplněných 42, tj. 70 %. Klienti měli možnost dotazníky zalepit samolepicím štítkem, který byl přiložen v každé obálce s dotazníkem. Této možnosti využilo jen 16 respondentů (27 %). Opět všichni z klientů neodpověděli na všechny otázky. Pochopitelně ti klienti, kteří neodebírají obědy neodpověděli na otázky ohledně obědů. Naopak několik klientů odpovědělo pouze na otázky týkající se obědů. Z kontextu jednoho dotazníku vyplynulo, že klientu anketu pojal jako bodování, nikoli známkování.Otázky řadíme podle průměru – od nejhoršího výsledku k nejlepšímu. V porovnání s výsledky loňské ankety došlo u 8 ( 1,3,4,7,8,9,10,11) otázek k mírnému zhoršení (v rozmezí od 0,01 – 0,21); u 7 otázek ( 2,5,6,12,13,14,15) došlo naopak k mírnému zlepšení ( v rozmezí 0,02 – 0,44). Domníváme se, že tyto změny jsou zanedbatelné a myslíme, že i letos můžeme být s výsledky spokojeni. Neznatelnější je rozdíl u spokojenosti s obědy a jsme rádi, že došlo k posunu k lepšímu. Některé věci – jako např. pocit omezení z důvodů pohyblivosti apod. – můžeme pomocí PS ovlivnit jen velmi částečně. Odpovědi řadíme podle výsledků od nejhoršího k nejlepšímu:

 • 1) Necítíte se kvůli věku, horší pohyblivost apod. omezen/a v dostupnosti některých služeb, aktivit atd.?

Průměrná „známka“ je 2,28

 • 2) Víte kdo je vaší „klíčovou pracovnicí“ s níž byste průběh péče měli občas hodnotit apod.

Průměrná „známka“ je 2,14

 • 3) Máte přehled o doprovodných aktivitách, které se v penzionu HORIZONT odehrávají?

Průměrná „známka“ je 1,79

 • 4) Jste spokojen/a s prostředím, v němž žijete nebo byste uvítal/a pomoc s jeho udržováním?

Průměrná „známka“ je 1,43

 • 5) Jste dostatečně informováni o všech úkonech, které místní pečovatelská služba nabízí?

Průměrná „známka“ je 1,4

 • 6) Jste spokojení s kvalitou dovážených obědů?

Průměrná „známka“ je 1,32

 • 7) Víte jak postupovat, kdybyste chtěli služby rozšířit o jiné úkony?

Průměrná „známka“ je 1,3

 • 8) Ohodnoťte laskavě chování personálu, včetně chování jednotlivých členů (nejde nám pochopitelně o vaše osobní sympatie, ale o váš názor na jejich profesionalitu). K hodnocení požijte níže uvedenou škálu. Známkujte pochopitelně jen toho, koho znáte.

Průměrná „známka“ všeho personálu je 1,21

Poznámka: průměr všech zaměstnanců značně pokazilo to, že jeden z klientů v celé anketě bodoval namísto, aby známkoval (což jasně vyplynulo z kontextu celého dotazníku). Všechny zaměstnance tedy ohodnotil pětkou. Neodvážili jsme se jeho odpověď změnit, ačkoli z kontextu bylo patrné, že to tak nemyslel. Nicméně i tak jsou výsledky velmi slušné.

 • 9) Jak rychle jsou vyřizovány vaše požadavky, případně stížnosti?

Průměrná „známka“ je 1,16

 • 10) Doporučil/a byste tuto pečovatelskou službu svým blízkým přátelům?

Průměrná „známka“ je 1,15

 • 11) Považujete místní pečovatelskou službu a její zaměstnance za spolehlivou?

Průměrná „známka“ je 1,13

 • 12) Jste spokojen/a s prováděním pečovatelských úkonů v případě vaší osoby – s jejich kvalitou, rychlostí, pohotovostí, přesností atd.

Průměrná „známka“ je 1,05

 • 13) Stalo se někdy, že by vám personál podle vašeho názoru neoprávněně odmítl v něčem vyhovět?

Průměrná „známka“ je 1,03

 • 14)Vyhovuje vám doba, kdy je vám služba poskytována?

Průměrná „známka“ je 1,02

 • 15) Vyhovuje vám doba, kdy jsou vám obědy dováženy?

Průměrná „známka“ je 1Dále byl prostor na další připomínky. Uvádíme je v plném znění, vynecháváme pouze jména respondentů, kteří se podepsali:·

Chuť jídel je vynikající. Pamatujte na tuk jen v nejnutnějším množství. Polévky nutno brát s ostatním jídlem?

Jsem moc ráda, že tato služba existuje. ·

V případě potřeby použiji telefon.·

Děkuji za vše.·

Jsem ráda, že máme na Suchdole takové možnosti pro poskytování služeb seniorům prostřednictvím Horizontu a za to moc děkuji všem.·

Žádoucí je rozšířit možnosti pro pedikúru. Interval 8 týdnů je nevhodný. A pro seniorské nohy nezdravý. Prostory jsou nedostatečné, bylo by vhodné je rozšířit.·

Děkuji, že zaměstnanci pensionu Horizont i přípravny jídel jsou, a že si jejich služby díky soc. příspěvku mohu dovolit.·

Doporučuji kuchaři používat tak často červenou papriku do polévek.·

Jsem klientkou pouze na obědy, proto všechny otázky nemohu hodnotit.

Pouze bych si osobně přála, kdyby byly méně slané polévky. Děkuji.· Lepší kvalitu polévek, větší porce omáček