PROGRAM HORIZONTU na ŘÍJEN 2012 (rozklikněte)

pondělí 1.10. 14:00 výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou      
  16:30 masáže            
úterý 2.10. 10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou    
  15:00 biblická hodina s Jarmilou Kučerovou  
středa 3.10. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou    
  15:00 koncert: sopranistka DANA PĚNKAVA KOKLES nám za doprovodu 
        piana zazpívá árie z oper i melodie z muzikálů a jazzové šlágry
        (náhrada za původní termín  koncertu – 26.9.)    
čtvrtek 4.10. 8:00 pedikúra            
  15:00 dokumentární odpoledne: ÚŽASNÁ PLANETA XVII.
        nakolik jsme schopni poučit se z minulosti (velkoplošná projekce)
pátek 5.10. 8:00 pedikúra            
 

pondělí 8.10.

 

 

14:00

 

 

výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou

     
  16:30 masáže            
úterý 9.10. 10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou    
  15:00 biblická hodina s Jarmilou Kučerovou  
středa 10.10. 8:00 cvičenís Editou Lachmanovou    
čtvrtek 11.10. 8:00 pedikúra            
  14:00 dramahrátky s Drahomírou Brokovou    
  15:00 dokumentární odpoledne: Španělské umění  
        druhá část cyklu – PLÁNĚ KASTILIE  (velkoplošná projekce)
pátek 12.10. 8:00 pedikúra            
 

pondělí 15.10.

 

 

14:00

 

 

výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou

     
  16:30 masáže            
úterý 16.10. 10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou    
  15:00 biblická hodina s Jarmilou Kučerovou  
středa 17.10. 8:00 rehabilitace s Editou Lachmanovou    
  16:00 přednáška: náš každoroční host PaeDr. KAREL KOVAŘOVIC   
        nám tentokrát přijde povídat a promítat o své cestě po MONGOLSKU
čtvrtek 18.10.   8:00 pedikúra            
  14:00 dramahrátky s Drahomírou Brokovou    
  15:00 dokumentární odpoledne: 7. divů světa I.    
        Socha Dia v Olympii a Kolos Rhódský (velkoplošná projekce)
pátek 19.10. 8:00 pedikúra            

pondělí 22.10.

 

 

14:00

 

 

výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou

     
  15:00 přednáška: další z našich dobrých holubu, profesionální cestovatel 
        MARTIN LOEW nám přijde povídat o KALIFORNII
  16:30 masáže            
úterý 23.10. 10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou    
  15:00 biblická hodina s Jarmilou Kučerovou  
středa 24.10. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou    
čtvrtek 25.10. 8:00 pedikúra            
  14:00 dramahrátky s Drahomírou Brokovou    
  15:00 dokumentární odpoledne: ze života tygrů  
                 (velkoplošná projekce)
pátek 26.10. 8:00 pedikúra            
sobota 27.10. 9:30 BOHOSLUŽBA CČSH – slouží Jarmila Kučerová
 

pondělí 29.10.

 

 

14:00

 

 

výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou

     
  16:30 masáže            
úterý 30.10. 10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou    
  15:00 biblická hodina s Jarmilou Kučerovou  
středa 31.10. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou