PRŮZKUM SPOKOJENOSTI KLIENTŮ PS v roce 2012

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY HORIZONT 2012

Jako  každý rok, i letos probíhal průzkum spokojenosti klientů pečovatelské služby formou anonymního dotazníku. Sběr dat probíhal v červenci, jejich zpracování v srpnu. Nyní předkládáme výsledky průzkumu.

Dotazníky jsme rozdali klientům, kteří aktuálně (v období průzkumu) využívali služeb PS. Celkem jsme rozdali 80 dotazníků (manželské páry dostávali 1 dotazník). Zpět se nám vrátilo 57 vyplněných dotazníků, tzn. že odpovědělo 71,25 % klientů. Stejně jako v minulých letech neodpověděli všichni klienti na všechny otázky.

U 8  otázek ( č. 1,2,4,5,6,9,13,17) došlo k mírnému zhoršení u  8 otázek ( č. 3,7,8,10,11,12,14,15) k mírnému zlepšení. Rozdíly však nejsou nijak výrazné, většinou v řádu setin max. desetin. U 1 otázky byl výsledek stejný jako loni. 

Následují výsledky průzkumu. U každé otázky je uvedena průměrná „známka“. U otázek, které jsou stejné nebo hodně podobné (byť došlo k mírnému přeformulování) uvádíme v závorce pro srovnání loňský výsledek.

 

1)     Jak byste ohodnotila provádění pečovatelských úkonů v případě Vaší osoby

Průměrná „známka“ je 1,17                         (v loňském roce 1,08)

2) vyhovuje vám doba, kdy je vám služba poskytována? 

Průměrná „známka“ je 1,12                         (v loňském roce 1,02)

3) Ohodnoťte laskavě chování personálu, včetně chování jednotlivých členů (nejde nám pochopitelně o Vaše osobní sympatie, ale o Váš názor na jejich profesionalitu). K hodnocení použijte níže uvedenou škálu – známkujte jako ve škole. Hodnoťte pochopitelně jen toho, koho znáte. 

                                               Celkový průměr je 1,07                              (v loňském roce 1,08)

Jiří Přeučil:   Průměrná „známka“ je 1,06 (hodnotilo 51 respondentů)                  (v loňském roce 1,06)

Romana Miňovská: Průměrná „známka“ je 1,06 (hodnotilo 52 respondentů) (v loňském roce 1,19)

Petra Vojáčková: Průměrná „známka“ je 1,14 (hodnotilo 50 respondentů)            (v loňském roce 1,06)

Hanka Novotná:      Průměrná „známka“ je 1 (hodnotilo 33 respondentů. Jedenkrát poznámka „velmi náročná“, jedenkrát poznámka „neznám, ale velmi se mi líbila“ )                          (v loňském roce 1)

4) Jak rychle jsou vyřizovány Vaše požadavky, případně stížnosti?

Průměrná „známka“ je 1,02                                    (v loňském roce 1)

(2x poznámka „nemám žádné stížnosti“, 1x poznámka „nemám zkušenosti“)

5) Stalo se někdy, že by Vám personál podle vašeho názoru neoprávněně odmítl v něčem vyhovět?

Průměrná „známka“ je 1,07                         (v loňském roce 1)

6) Jak hodnotíte spolehlivost místní pečovatelské služby?

Průměrná „známka“ je 1,08                         (v loňském roce 1)

7) Jste dostatečně informováni o všech úkonech, které místní pečovatelská služba nabízí? 

Průměrná „známka“ je 1,15                         (v loňském roce 1,25)

8) Víte jak postupovat, kdybyste chtěli služby rozšířit o jiné úkony?

Průměrná „známka“ je 1,2                           (v loňském roce 1,08)

9) Máte přehled o doprovodných aktivitách, které se v penzionu HORIZONT odehrávají? 

Průměrná „známka“ je 1,45                         (v loňském roce 1,31)

+ jak se o nich dovídáte?  zaškrtněte:    

– dostávám pravidelně tištěný program –17x         

letáčky na veřejných vývěskách –8x               

informace v Suchdolských listech 15x                  

z programu vyvěšeného přímo v Horizontu

ze Suchdolského kulturního přehledu

od přátel –3x            

– jinak – od pečovatelek 1x, z CČSH 1x, z internetu 1x,

10) Jak hodnotíte kvalitu dovážených obědů?

Průměrná „známka“ je 1,43                         (v loňském roce 1,45)

+ co byste změnil/a? –  zaškrtněte, případně okomentujte:   

– chuť 7x

– pestrost stravy  7x

– velikost porcí 

– vhodnost stravy      

– jiné      …………….

Další komentáře: „změnit“, „nic neměnit“ 2x, „polévky výborné“, „jsem velmi spokojena“ 3x, „víc zeleniny“ 7x, „ryby“, „polévky moc maštěné“ 3x, „moc soli, moc kyselé“ 4x, „moc papriky – pálí“ 2x, „větší porce (bramborový salát, rýže)“ 2x, „krupicová kaše – prosím“, „prosím o více zeleninových příloh a lepší rýži (jako za starých časů) – méně rozvařená a nelepila se“

 

11) Vyhovuje vám doba, kdy jsou vám obědy dováženy?

Průměrná „známka“ je 1                              (v loňském roce 1,05)

            12) chtěli byste dodavatele obědů změnit?    (zatrhněte jednu z možností)

ANO    2x       (3,5%,            v loňském roce 10%)                                                                                                    

NE    35x     (61,4%              v loňském roce 58%)

Nejednoznačná odpověď  2x „nevím za kterého“, „někdy ano“ (3,5 %),

nevyplněno 18x (31,6%      v loňském roce 29%)

13) Jste spokojen/a s prostředím, v němž žijete nebo byste uvítal/a pomoc s jeho udržováním?

Průměrná „známka“ je 1,23                         (v loňském roce 1,2)

Poznámky: „prozatím 2, ale uvítám pomoc v budoucnu“, „pomáhají děti“

14) Cítíte se kvůli věku, horší pohyblivost apod. omezen/a v dostupnosti některých služeb, aktivit atd.?

Průměrná „známka“ je 2,43                         (v loňském roce 2,88)

Poznámky: „artróza“, „pohyblivost“, „chůze“

15) Dokázal/a  byste se v případě nespokojenosti s poskytovanými službami ozvat vedení PS s požadavkem na nápravu?

Průměrná „známka“ je 1,57                         (v loňském roce 1,61)

Poznámka: „nemluvím“

Pokud taková  situace nastala, pokuste se, prosím,  popsat    jak jste  se zachoval/a?

Možnosti např.:   

–         Mlčela jsem;       

–         Nebylo to tak důležité – 6x       

–         Hned  jsem to sdělila přítomné osobě a vyřešili jsme to – 9x           

–         Hned  jsem to sdělila přítomné osobě, ale nevyřešili jsme to;         

–         Sdělila jsem to vedení organizace – 2x    

–         Žádná taková situace nenastala – 26x

–         Jiné : „změna jídla – hlášeno ved. kuchyně“, „1. omyl – vyřešil p. Přeučil“, „opakovaně výměna vybraného jídla“, „tel. jsem si stěžovala vedoucímu kuchyně na kvalitu polévek“,

 

16)  Jak jste se o pečovatelské službě Horizont dozvěděl/a?

–         od přátel, známých, sousedů, příbuzných 7x

–         na pedikúře 2x

–         od pí. …. (jméno konkrétní klientky PS) 2x

–         z Českého zápasu 1x

–         z CČSH 2x

–         od lékařky – 4x

–         ze Suchdolských listů 4x

–         od starosty p. Čížka 1x

–         od začátku vzniku organizace z MNV – 1x

–         Z vývěsky – 1x

–         Na Klasu od lidí co chodí do Horizontu

–         Využívám ji (kdysi i s manželem) od r. 2005

–         O moji maminku (zemřela ve věku 95 let v r. 2005) se PS vzorně starala. Vím tedy o existenci Horizontu od ní a velmi vítám (vzhledem k tomu, že stárnu), že zde tato služby funguje.

 

17) Doporučila byste tuto pečovatelskou službu svým blízkým přátelům?

Průměrná „známka“ je 1,13                         (v loňském roce 1,11)

 

18) Chcete nám ještě něco sdělit?  Napadlo Vás někdy, že by se dalo dělat něco lépe nebo  snáz?

Víte o něčem, co jiné služby poskytují a my ne, přitom by to bylo podle Vás potřebné a užitečné?

 –         „Rozsah služeb omezujete, je bezpředmětné něco navrhovat.“

–         „V MF Dnes … mě zaujal článek, jehož výstřižek přikládám. Nejen v Rychvaldu, ale jistě i zde v Suchdol by senioři něco obdobného (při svízelném putování za lékařským odborným vyšetřením) uvítali.“ – článek byl o tom, že radnice v Rychvaldu zřídila zvláštní taxi pro seniory a postižené, aby ušetřila za MHD.

–          „Se vším jsem spokojena“.

–         „Nemám co dodat“

–         „nevím“

–         „Jsem vám vděčná a děkuji za služby“

–         „Neměly by se služby PS zdražovat pro důchodce! Měla by na eventuelní vyšší náklady přispět Rada MČ Praha – Suchdol. Důchodce jsou na tom čím dál tím hůře“

–         „Jsem velmi spokojen“

–         „Aby byl dotazník opravdu anonymní, nutno doručit s přelepkami, což se vždy nestává. Rozsah služeb se postupně snižuje, což je škoda (např. mytí oken). Je žádoucí vycházet vstříc potřebám a přáním klientů. Rozsah služeb – ve smyslu co může klient zvládnout by měl být poskytován podle lékařské dokumentace a neměla by to určovat pečovatelka. Tak si pak dělá co je jí libo a ne vždy to, za co ji klient platí. Dotazníky by měly být předávány klientovi alespoň několik dní před odevzdáním a ne bezprostředně, není pak čas na rozvahu. Hodnotit by se měli i pracovníci na dobu určitou (míněni pravděpodobně brigádníci) , aby bylo možno porovnat jejich výkon a snahu s výsledky zaměstnanců s trvalým pracovním poměrem. Umožnit i zpracování dotazníku elektronicky. Pečovatelské organizace  zřízeny církevní organizací by to měly respektovat, i kdyby se v něčem lišily od jiných pečovatelských služeb. Protože klient má nárok i na velký úklid měl by být provozovatelem plněn. (Velmi si vážíme těchto poznámek. Ačkoli – nebo právě proto, že jsou dosti kritické – jsou pro nás cenné a vnímáme je jako podnět. Chceme na ně reagovat podrobně a s rozmyslem. Proto s reakcí ještě počkáme a zájemci ji najdou na našich internetových stránkách www.centrumhorizont.cz v samostatném dokumentu – v sekci Průzkumy spokojenosti a v sekci Aktuality – a to nejpozději do konce října 2012. )