PROGRAM HORIZONTU na ZÁŘÍ (rozklikněte)

pondělí 3.9. 14:00 výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou      
  16:30 masáže            
úterý 4.9. 10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou    
  15:00 biblická hodina s Jarmilou Kučerovou  
středa 5.9. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou      
čtvrtek 6.9. 8:00 pedikúra            
  14:00 dramahrátky s Drahomírou Brokovou    
  15:00 dokumentární odpoledne: ÚŽASNÁ PLANETA XVI.  
        Život v hlubinách       (velkoplošná projekce)
pátek 7.9. 8:00 pedikúra            
 

pondělí 10.9.

 

 

14:00

 

 

výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou

     
  16:30 masáže            
úterý 11.9. 10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou    
  15:00 biblická hodina s Jarmilou Kučerovou  
středa 12.9. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou      
  15:00 přednáška: Český muzikant František Kmoch  
        významnou osobnost české hudby nám slovem, obrazovými i hudebními ukázkami
        představí PhDr. Zlata Fořtová        
čtvrtek 13.9. 10:00 klub pamětníků s Hankou Čížkovou   ?
  14:00 dramahrátky s Drahomírou Brokovou    
  15:00 dokumentární odpoledne: Nejkrásnější místa světa  
                (velkoplošná projekce)
pátek 14.9. 14:30 videokavárna: To byl český muzikant   
        životopisným filmem o F. Kmochovi z roku 1940 navážeme na přednášku 
        dr. Fořtové. V hlavních rolích hrají O. Korbelář, J. Vojta, T. Pištěk a další)
 

pondělí 17.9.

 

 

14:00

 

 

výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou

     
  16:30 masáže            
úterý 18.9. 10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou    
  15:00 biblická hodina s Jarmilou Kučerovou  
středa 19.6. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou      
  15:00 přednáška: povídání o Sýrii      
        ing. Luboš Kálal nám bude vyprávět o své cestě do země s bohatou
        historií a pohnutou současností        
čtvrtek 20.9. 8:00 pedikúra            
  14:00 dramahrátky s Drahomírou Brokovou    
  15:00 dokumentární odpoledne: Španělské umění  
        první část cyklu – MAURSKÝ JIH    (velkoplošná projekce)
pátek 21.9. 8:00 pedikúra            
 

pondělí 24.9.

 

 

14:00

 

 

výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou

     
  16:30 masáže            
úterý 25.9. 10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou    
  15:00 biblická hodina s Jarmilou Kučerovou  
středa 26.9. 15:00 koncert: sopranistka DANA PĚNKAVA KOKLES nám zazpívá 
        árie z oper i melodie z muzikálů   (vstupné 20,- Kč)
čtvrtek 27.9. výlet hrad Červený újezd          
        Bývalý velkostatek se zámečkem, muzeum českého venkova,   
        dílny tradičních řemesel, skanzen, park, krčma …    
        Zájemci, hlaste se !!!        
    8:00 pedikúra            
  14:00 dramahrátky s Drahomírou Brokovou    
  15:00 dokumentární odpoledne: Národní park SERENGETI (Afrika)
                  (velkoplošná projekce)
sobota 29.9. 9:30 BOHOSLUŽBA CČSH – slouží Jarmila Kučerová