PROGRAM HORIZONT na KVĚTEN 2013 (rozklikněte)

čtvrtek 2.5. 8:00 pedikúra            
  14:00 dramahrátky s Drahomírou Brokovou    
  15:00 dokumentární odpoledne: Síla umění    
    cyklus o nejvýznamnějších umělcích – tentokrát Van Gogh  
pátek 3.5. 8:00 pedikúra            
sobota 4.5. 9:30 bohoslužba CČSH – slouží Jarmila Kučerová  
 pondělí 6.5.  –  14:00  –  výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou      
  16:30 masáže            
úterý 7.5. 10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou    
  15:00 biblická hodina s Jarmilou Kučerovou  
čtvrtek 9.5. 8:00 pedikúra            
  14:00 dramahrátky s Drahomírou Brokovou    
pátek 10.5. 8:00 pedikúra            
  10:00 klub pamětníků s Alenou Fendrychovou    
 pondělí 13.5.  –  14:00  –  výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou      
  16:30 masáže            
úterý 14.5. 10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou    
  15:00 biblická hodina s Jarmilou Kučerovou  
středa 15.5. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou      
  15:00 přednáška povídání o SRÍ LANCE  
        o svých zážitcích z ostrova v jihovýchodní Asii nám přijde vyprávět
        PETR KADEŘÁVEK        
        který u nás měl před časem zajímavé povídání o Jordánsku
čtvrtek 16.5. 8:00 pedikúra            
    14:00 dramahrátky s Drahomírou Brokovou    
  15:00 dokumentární odpoledne: MILUJTE SVÉ NEPŘÁTELE
    dokument o velkém filantropovi Přemyslu Pitterovi a jeho přítelkyni Olze Fierzové
        který svůj život zasvětil pomoci dětem,které to zrovna potřebovaly-chudým před válkou, 
        židovským za války a německým po válce (ČR, 73 min.)  
pátek 17.5. 8:00 pedikúra            
  10:00 klub pamětníků s Alenou Fendrychovou    
  14:30 videokavárna Casablanca   (USA 1942)
      jeden z nejslavnějších filmů všech dob      
 pondělí 20.5.  –  14:00  –  výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou      
  16:30 masáže            
úterý 21.5. 10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou    
  15:00 biblická hodina s Jarmilou Kučerovou  
středa 22.5. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou      
  15:00 přednáška PhDr. Zlata Fořtová nám představí osobnost
        1. dámy Charlotty Garrigue-Masarykové    
        od jejíhož skonu v květnu uplyne 90 let.    
čtvrtek 23.5. 8:00 pedikúra            
  9:00 výlet: jako „předkrm“ blížící se „noci otevřených kostelů“ se podíváme do
        suchdolské kaple sv. Václava, kde nám M.Turchychová a A.Skálová řeknou
        něco o její historii i současnosti a o osobnosti M.Alše a jeho působení na Suchdole.
                ZÁJEMCI, HLASTE SE !
  14:00 dramahrátky s Drahomírou Brokovou    
  15:00 dokumentární odpoledne: DIVOKÁ AFRIKA – jezera a řeky
    závěrečný díl dok. seriálu.      (velkoplošná projekce)
pátek 24.5. 8:00 pedikúra            
  10:00 klub pamětníků s Alenou Fendrychovou    
sobota 25.5. 9:30 bohoslužba CČSH – slouží Jarmila Kučerová  
 pondělí 27.5.  –  16:30  –  masáže            
úterý 28.5. 10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou    
  14:00 výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou      
  15:00 biblická hodina s Jarmilou Kučerovou  
středa 29.5. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou      
  16:00 přednáška po roční pauze k nám opět zavítá náš starý známý
        Jan Seifert,aby nás s sebou vzal na   
        PODKARPATSKOU RUS        
čtvrtek 30.5. výlet do muzea Českého ráje v Turnově a na skanzen Dlaskův statek
        který je typickou ukázkou tradiční lidové architektury turnovského 
        typu z konce 18. století.   ZÁJEMCI, HLASTE SE !
  8:00 pedikúra            
  14:00 dramahrátky s Drahomírou Brokovou    
pátek 31.5. 8:00 pedikúra            
  10:00 klub pamětníků s Alenou Fendrychovou