PROGRAM HORIZONTU na SRPEN 2013 (pro snazší čtení rozklikněte)

pondělí 5.8. 16:30 masáže            
úterý 6.8. 10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou    
středa 7.8. 15:00 přednáška Giuseppe Fortunino Francesco Verdi
        pořad PhDr. Zlaty FOŘTOVÉ k dvoustému výročí skladatelova  naro- 
        zení bude doprovázen hudebními ukázkami z umělcova díla i fotografiemi 
        z jeho života.          
čtvrtek 8.8. 8:00 pedikúra            
  15:00 dokumentární odpoledne: BUDOUCNOST VODY
    seriál o živlu, na němž jsme všichni závislí
                  (velkoplošná projekce)
pátek 9.8. 8:00 pedikúra            

pondělí 12.8.

 

 

16:30

 

 

masáže

           
úterý 13.8. 10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou    
středa 14.7. 15:00 přednáška povídání o BARMĚ    
        o zemi, kde tuhá totalita začíná v posledních letech povolovat,
        mám přijde vyprávět MATĚJ ŠMÍD      
čtvrtek 15.7. 8:00 pedikúra            
  15:00 dokumentární odpoledne: TAJŮ PLNÁ PŘÍRODA
    1. a 2. část cyklu  
                  (velkoplošná projekce)
pátek 15.8. 8:00 pedikúra            

pondělí 19.8.

 

 

16:30

 

 

masáže

           
úterý 20.8. 8:30 výlet: do muzea lidových staveb v KOUŘIMI  
                  Zájemci, hlaste se !
  10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou    
středa 21.8. 15:00 fotoodpoledne      
        aneb Co jsme spolu za poslední půlrok prožili  
        (společné promítání fotek s možností jejich objednání)  
čtvrtek 22.8. 14:00 dramahrátky s Drahomírou Brokovou    
  15:00 dokumentární odpoledne: BUDOVÁNÍ ŘÍŠÍ  
    3. díl seriálu o vzniku a zániku největších říší dějin 

pondělí 26.8.

 

 

16:30

 

 

masáže

           
úterý 27.8. 10:00 muzikoterapie s dr. Zlatou Fořtovou    
čtvrtek 29.8. 13:00 výlet do skanzenu výroby dřevěného uhlí ve Lhotě   
        u Kladna            
                ZÁJEMCI, HLASTE SE !
  8:00 pedikúra            
  14:00 dramahrátky s Drahomírou Brokovou    
pátek 30.8. 8:00 pedikúra            
  14:30 videokavárna: Romeo a Julie na konci listopadu   
        česká filmová klasika z r. 1971 s K.Högerem a D.Medřickou v hl. rolích.