Stalo se v Horizontu – Listopad 2014

– jsme moc rádi, že posledně zmiňovaný nový obyvatel penzionu se u nás rychle zabydlel – navštěvuje odpolední programy a svými obrazy ozdobil zdi také na společných chodbách
– v současné době je kapacita penzionu naplněna, letos byli vybíráni dokonce tři noví obyvatelé, což je největší obměna za posledních 9 let
– do stacionáře během listopadu nikdo nepřibyl, naopak nás opouští naše dlouholetá klientka, kterou jsme měli všichni rádi, ale stěhuje se do blízkého pobytového zařízení
– klientka to byla tichá, skromná, usměvavá a pracovitá, zároveň bylo vidět, že jí zdejší společnost a aktivity pomáhaly a nebýt návštěv stacionáře, byla by nucena k odchodu do pobytového zařízení o mnoho dříve
denní stacionář tak má nadále volnou kapacitu a odchod této klientky navíc připomenul hrozbu zavření stacionáře, která se stále zvyšuje odchodem každého dalšího klienta
– v listopadu ve stacionáři finišovaly přípravy na obvyklý prodej našich výrobku při slavnostním otevření Suchdolského betléma, do kterých se zapojily všechny kolegyně (jmenovitě musíme vyzdvihnou přínos Míši, Hanky, Kláry a Daniely)
– při výrobě takových výrobků je třeba vždy nalézt vhodnou míru zapojení pracovníka i klienta, aby se mohl zapojit opravdu každý a zároveň nechat volný prostor k odmítnutí aktivity pro osoby, které nejsou výtvarným činnostem nakloněni
– nepřeženeme, když napíšeme, že náš letošní stánek nabízel asi nejbohatší sortiment za všechny roky, kdy u Betléma prodáváme – celkem jsme utržili asi 1800 Kč a s tímto výsledkem můžeme být spokojeni
– vydělané peníze využijeme samozřejmě ve prospěch klientů stacionáře
– opět zhruba po roce začal cyklus reminiscenčních setkání, kterým říkáme „klub pamětníků“ – zatímco dříve setkání vedly externí pracovnice, v současné době máme dvě pracovnice (Míšu a Danielu), které prošly přípravným kurzem a nyní se do aktivity s chutí pustily

– kulturně společenské akce zde byly tři cestopisné přednášky
o Afganistánu nám přišel povídat Martin Myšiska
 přednáška to byla velmi zajímavá a zejména dobrodružná – z mozaiky si tak posluchači poskládali obraz fascinující země, o které si každý rád něco poslechne, do které by se ti nejodvážnější chtěli podívat, ale nikdo z nás by v ní asi nechtěl žít
o Kanadě povídala naše kolegyně Míša
 mimo jiné vyprávěla o nevšedním setkání, které se nepodaří zdaleka každému turistovi – střetnutí s medvědem tváří v tvář byl věru nejintenzivnějším zážitkem nejen pro ni, ale i pro posluchače
o Anglii vyprávěla Michaela Dvořáková
– Michaela Dvořáková také bude od prosince vést nové večerní kurzy angličtiny pro dříve narozené – neváhejte a přihlašte se, budete vítáni
– tradiční „adventní dílnička“ výroby adventních věnců letos probíhala spíše v menším kruhu zájemců – z důvodu opožděného vydání Suchdolského zpravodaje, ze kterého se většinou lidé o této dílničce dozvídají –přesto se jednalo o příjemně strávené odpoledne