Stalo se v Horizontu – Leden 2015

  • v lednu denní stacionář přišel opět o jednoho klienta, který po několika pádech musel dát přednost pobytovému zařízení. Všichni doufáme, že tam bude spokojený.

  • další ztrátou pro nás je ukončení spolupráce s naší muzikoterapeutkou, které již z důvodu věku a zhoršeného zdravotního stavu činilo obtíže pravidelné docházení. Ač neradi, dospěli jsme k tomuto kroku po důkladném zvážení a doufáme, že nalezneme nového muzikoterapeuta, kterého naši klienti přijmou s obdobným nadšením, jako tomu bylo u hodin paní PhDr. Fořtové.
  • dále také zvažujeme, kteří ze současných klientů mají zájem o pokračování canisterapie, která se v lednu na čas přerušila, kvůli studijnímu vytížení naší dobrovolnice, která k nám s pejskem dochází
  • dobrou zprávou pro nás je, že do stacionáře začali docházet dva noví klienti. Jedním je pán výrazně mladší než ostatní klienti stacionáře a druhá je dáma, která již několik let jezdívá s Horizontem na výlety a na rozdíl od většiny ostatních klientů má velmi ráda odpolední procházky
  • z doprovodných aktivizačních programů se stále drží „výtvarná dílna“ alias arteterapie s Hakou Jamriškovou, které zdárně sekunduje dobrovolnice Libuše Kohoutová. Navíc začal další cyklus „klubu pamětníků“ alias reminiscenční terapie, který má dosti dobrý ohlas a kromě všech přítomných klientů stacionáře se ho účastní i obyvatelé penzionu.
  • na podnět jedné klientky jsme udělali změnu v promítání. Budeme střídavě promítat dokumentární a hrané filmy aby byla skladba pro přívržence obou žánrů vyváženější.
  • jak jsme se již zmínili od začátku ledna skutečně vypukl kurz angličtiny pro seniory s frekvencí jedné hodiny týdně. Probíhá ve čtvrtek od 17:15. Pravidelně chodí asi 10 lidí, což je akorát. Účastnice jsou velmi spokojené hlavně díky lektorce Michaele Dvořákové, která je vždy pečlivě připravená a je to bezpochyby především ona, které stojí za úspěchem celého kursu.
  • v lednu jsme v měli v Horizontu 3 přednášky

Jednu odpřednášela osvědčená lektorka PhDr. Fořtová.

Další dva přednášející si zde odbyli svou premiéru.

  • Saša Ryovolová zde velmi zajímavě přednášela o Etiopii, zemi mnoha rozporů, na fotkách jsme viděli mnohé starobylé památky, chrámy a monastýry.
  • na závěr měsíce přišel Jan Zoubek dát pár vhodných typů, jak mohou senioři (ale nejen oni) zvýšit svou bezpečnost.