Stalo se v Horizontu – Červenec 2015

 • Letošní červenec byl opravdu velmi bohatý na parné letní dny. Tomu se přizpůsobily také naše procházky, jejichž cílem se stávala místa, kde jsme se mohli trochu ochladit. Tedy jednak do stínu lesa a také jsme častěji jezdili do Sedlce k vodě.
  • Na léto se nám stacionář mírně vylidnil, protože někteří klienti mají problémy s dopravou nebo pobývají jinde.
  • Také pravidelné aktivity byly mírně pozměněné. Pondělní výtvarné dílny se kvůli dovolené příslušné pracovnice musel ujmout někdo jiný a pracovnice, která zde má na starost muzikoterapii s sebou přiváděla své děti, takže zde s nemalým úspěchem probíhala jakási „kinderterapie“.
  • Rehabilitační cvičení s Editou se ze střed přesunulo na pátky. Drahomíra se od ní nechala trochu proškolit a cvičí tak s klienty stacionáře i v jiné dny. Jednou se k zácviku nachomýtl i pošťák, tak si zacvičil s námi. Pokud nebylo horko, probíhalo cvičení i na zahradě.
  • Další, kdo sem přes léto nemohl, byla Eva se psem Tarou. Přesto nezůstaly klienti stacionáře o zvířecí společnost úplně ochuzení. Jednou na své čtvrteční dramahrátky přivedla Drahomíra svou sestru se psem a bylo velmi veselo.
  • Jedna z klientek zde oslavila životní jubileum a Daniela s ostatními klientkami upekla dort a Drahomíra s ostatními klientkami ji složila narozeninové přání ve formě básně.
  • S velkým úspěchem se setkalo zařazení mezi promítané filmy a dokumenty zpracování opery Rusalky a na srpen je tak naplánovaná Prodaná nevěsta.
  • Během července se konaly dvě zajímavé přednášky:
  • První byla historická k husovskému výročí a měl ji zde PhDr. Radek Hobza. Navzdory tom, že akcí s husovskou tematikou bylo v tomto období hojně, přišlo hodně lidí a odcházeli spokojeni. Pan Hobza se dlouhodobě zabývá tématem české reformace a projevil ochotu ještě někdy přijít, takže už vyhlížíme další výročí, které se tématu týká.
  • Další přednášku zde měl náš již pravidelný host Ing. Luboš Kálal. Tentokrát jsme s ním domluvili povídání o jeho cestě po Asii. Navštívil Hong Kong, Malaisii, Sigapur a Macao.
  • Během července se konal také jeden výlet a to na zámek v Korozlukách. Zaujalo nás zejména vyprávění pana majitele, který se svou rodinou zámku, který byl v dezolátním stavu ujal a za nelehkého úsilí se mu ho podařilo opravit.