PROGRAM HORIZONTU na ČERVEN 2016 (pro lepší čitelnost rozklikněte)

PROGRAM DOPROVODNÝCH AKTIVIT DENNÍHO STACIONÁŘE

středa 1.6. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou
13:00 klub pamětníků s Danielou Töpferovou

pondělí

6.6.

14:00

výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou

úterý 7.6. 10:00 muzicírování s Lucií Burešovou
středa 8.6. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou
13:00 klub pamětníků s Danielou Töpferovou

pondělí

13.6.

14:00

výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou

úterý 14.6. 10:00 muzicírování s Lucií Burešovou
středa 15.6. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou

13:00 klub pamětníků s Danielou Töpferovou
čtvrtek 16.6. výlet na zámek v Jičíně, kde se nachází regionální muzeum

a galerie.

pondělí

20.6.

14:00

výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou

úterý 21.6. 10:00 muzicírování s Lucií Burešovou
středa 22.6. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou

13:00 klub pamětníků s Danielou Töpferovou
čtvrtek 23.6. 13:30 dramahrátky s Drahomírou Brokovou

pondělí

27.6.

14:00

výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou

úterý 28.6. 10:00 muzicírování s Lucií Burešovou

15:00 15. NAROZENINY HORIZONTU
středa 29.6. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou

13:00 klub pamětníků s Danielou Töpferovou
čtvrtek 30.6. 13:30 dramahrátky s Drahomírou Brokovou

PROGRAM PRO SENIORSKOU VEŘEJNOST

středa 1.6. 17:15 francouzština s Milošem Kloudou
čtvrtek 2.6. 15:00 dokumentární odpoledne: POMPEJE
realisticky natočený dokument o probuzení Vesuvu a zkáze města plného života

pondělí

6.6.

16:30

masáže

úterý 7.6. 15:00 biblická hodina
středa 8.6. 17:15 francouzština s Milošem Kloudou
čtvrtek 9.6. 8:00 pedikúra

15:00 přednáška: Historie a současnost Kongregace

milosrdných sestre sv. Karla

Boromejského

s řádem, který je u nás známý hlavně díky nemocnicím,

které provozuje a které mají velmi dobrou pověst,

nás přijde seznámit sestra MIRJANA
pátek 10.6. 8:00 pedikúra

pondělí

13.6.

16:30

masáže

úterý 14.6. 15:00 biblická hodina
středa 15.6. 15:00 koncert: Jazzové improvizace Víta Vancla

17:15 francouzština s Milošem Kloudou
čtvrtek 16.6. výlet
na zámek v Jičíně, kde se nachází regionální muzeum

a galerie.

Jičínské muzeum se orientuje na návštěvníka, kterému se zde snaží vytvořit takové prostředí,

ve němž se bude cítit dobře a vstřebávání informací pro něj nebude nudným, nýbrž nevšedním

zážitkem. Profiluje se jako „Muzeum hry“, což chápe především tak, že návštěva muzea má

být pro návštěvníka hrou. Hrou objevování informací, hrou vnímání, hrou poznání…

Za takto směřovanou muzejní expozici bylo Regionální muzeum a galerie v Jičíně oceněno

nejprestižnější tuzemskou muzejní cenou – prvním místem v soutěži Gloria Musealis v roce 2003.

Dále se můžeme jít podívat do Rumcajsovy ševcovny, na Valdickou bránu nebo se projít

vyhlášeným lipovým stromořadím … ZÁJEMCI, HLASTE SE !!!

15:00 dokumentární odpoledne: Za tygry do bažin
cesta do těsné blízkosti krásné a hrozné šelmy

pondělí

20.6.

16:30

masáže

úterý 21.6. 15:00 biblická hodina
středa 22.6. 15:00 koncert: Swingové evergeeny v podání

Michala Kotase (vstupné 20,- Kč)

17:15 francouzština s Milošem Kloudou
čtvrtek 23.6. 8:00 pedikúra

15:00 dokumentární odpoledne: Evropské jeskyně
pátek 24.6. 8:00 pedikúra

14:30 videokavárna: Pořád jsem to já

Alice Howlandová, šťastně vdaná matka tří dospělých dětí, je uznávanou profesorkou

lingvistiky, která začíná zapomínat slova. Když je jí diagnostikována raná forma

Alzheimerovy choroby, zjišťuje Alice společně se svou rodinou, že jejich vzájemné vztahy

projdou tou nejnáročnější myslitelnou zkouškou.
sobota 25.6. 9:30 BOHOSLUŽBA CČSH – slouží Jarmila Kučerová

pondělí

27.6.

16:30

masáže

úterý 28.6. 15:00 15. NAROZENINY HORIZONTU

alias tradiční společenské posezení pro obyvatelky penzionu,

klienty denního stacionáře i peč. služby a přátele sympatizanty,

na které jste zván/a i VY !

Opět se můžete těšit především na sebe navzájem a dále na

čtení k pobavení i zamyšlení, hudbu a hojnost jídla a pití. Letos mimo jiné i

na opékání buřtů.
středa 29.6. 17:15 francouzština s Milošem Kloudou
čtvrtek 30.6. 8:00 pedikúra
15:00 koncert: Klavírní skladby Frederica Chopina
v podání Jaromíry Škampové
(vstupné 20,- Kč)