STALO SE v ZÁŘÍ

Hned na začátku září byla v komunitní zahradě zprovozněna  a odhalena „houpačka pro všechny generace“.  MČ Praha – Suchdol se rozhodla část ze svého rozpočtu svěřit veřejnosti. Jde o tzv. participativní rozpočet – vyčlení se určitý počet peněz a veřejnost má možnost navrhovat, jak je využít. O podaných návrzích se pak veřejně hlasuje. Nápad na „houpačku pro všechny generace“ vzešel z Horizontu a jsme rádi, že v „lidovém hlasování“ uspěla a houpačka už stojí. „Otevření“ houpačky a  „přestřižení pásky“ jsme se zúčastnili spolu s  některými maminkami a miminky, které podávaly návrh spolu s námi.

Dalším projektem, na kterém Horizont s MČ Praha – Suchdol spolupracoval,  byl „Zdravý podzim“. Jakási „kampaň“, která měla prakticky i teoreticky napomoci tomu, aby lidé dělali něco pro své zdraví, byli vůči svému zdraví zodpovědnější, případně se odhodlali ke změně životního stylu atd. „Zdravý podzim“ probíhal ve škole, školkách, v knihovně, na radnici – a také v  Horizontu. Proběhly zde dvě přednášky, ke kterým jsme dodali nejen prostor, ale i odborné lektorky.

K naší velké radosti jsme získali nového brigádníka a to velmi nadějného. Nejenže jsme o něm měli už z dřívějška dobré reference, ale mimořádně dobře se zde uvedl – ve stacionáři i v terénní pečovatelské službě. Studuje HTF a na Suchdole bydlí, tak doufáme, že spolupráce dlouho vydrží.

Objevil se další dobrovolník. Nabídli jsme mu, jestli by nám nemohl na procházkách pomoci tlačit nějaký vozík. Ochotně souhlasil, což nám umožňuje brát na vycházku více vozíčkářů.

Již potřetí proběhla naše akce „Babí léto“. Vzhledem k počasí, které tomuto názvu neodpovídalo, jsme do poslední chvíle váhali, zda ji vůbec máme podniknout. Ale rozhodli jsme se být optimisty a vyplatilo se to. Počasí bylo během odpoledne stále vlídnější a chvilkami dokonce probleskovalo sluníčko.Společné hraní seniorek a dětí se vydařilo. Vytvořily jsme 4 skupinky, v nichž byly vždy nějaké děti, nějaké seniorky a někdo v „produktivním věku“. Měli jsme 4 stanoviště, na každém byla nějaká atrakce, do které se mohly zapojit všechny věkové skupiny. Lucie je bylinkovou zastávku, Daniela kriketovou, Drahomíra divadelní a ředitel aktivitu na procvičování „nervosvalové souhry“.

Následovalo „setkání s dravci“, které naše Babí léto uzavřelo. Ppojali jsme je jako společnou akci záchranné stanice Panthea a Horizontu pro suchdolskou veřejnost. A tato akce zaujala – na základě nějakých sedmi letáčku se sešla veřejnosti plná zahrada a všichni se zřetelně bavili. Uznání za to patří především manželům Kolomazníkovým z Panthey, jejich dravcům a Stvořiteli, který tak zajímavé tvory „vymyslel“. Náš byl toliko nápad a domluva. Ohlas byl značný a všichni se rozcházeli – alespoň doufáme – spokojení.

Na výlet jsme se vydali na zámek Veltrusy a do památníku v Lidicích. Počasí nám celkem vyšlo. Bylo sice zataženo jako skoro celé září, ale pršelo jen malinko.

Kromě přednášek v rámci „Zdravého pozimu“ jsme tu měli  „povídání o Indonésii“, s nímž přišla paní Milena Fantová. Známe ji už z loňska a dopředu jsme věděli, že to bude zajímavé, protože paní Fantová mluví poutavě. Také jsme věděli, že na ní přijde hodně lidí – působí na ČZU a mezi suchdolačkami má hodně známých a bývalých kolegyň. V obojím jsme se trefili – bylo plno a bylo to zajímavé. Doufáme, že paní Fantová bude nadále patřit k těm dobrým holubům, kteří se k nám každý rok vracejí.

A byli bychom rádi, kdyby se k nim přidali i Hana Elicharová a Pavel Srb, kteří si v Horizontu odbyli svou premiéru.  Tradiční jazz tu neslýcháme často. Ale po této zkušenosti doufáme, že aspoň jednou za rok ho tu slýchat budeme.