PROGRAM HORIZONTU na LISTOPAD 2019

PROGRAM DOPROVODNÝCH AKTIVIT DENNÍHO STACIONÁŘE

1.11. 14:00 CANISTERAPIE– setkání se Sárou a její fenkou

po

4.11.

08:00

cvičení s Editou Lachmanovou14:00 výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou
út 5.11. 10:00 trénink paměti s Veronikou Křížkovou


14:00 stacionářská pekárna s Danielou Töpferovou
st 6..11. 10:00 klub pamětníků s VLASTOU STUPKOVOU


14:00 tvůrčí dílna s Veronikou Křížkovou
čt
7.11.
10:00 muzicírování s Lucií Burešovou
po 11.11. 14:00 výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou
út 12.11. 10:00 trénink paměti s Veronikou Křížkovou


14:00 stacionářská pekárna s Danielou Töpferovou
st 13.11. 10:00 klub pamětníků s VLASTOU STUPKOVOU


14:00 tvůrčí dílna s Veronikou Křížkovou
čt 14.11. 10:00 muzicírování s Lucií Burešovou
15.11. 14:00 CANISTERAPIE– setkání se Sárou a její fenkou

po

18.11.

08:00

cvičení s Editou Lachmanovou14:00 výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou
út 19.11. 10:00 trénink paměti s Veronikou Křížkovou


14:00 stacionářská pekárna s Danielou Töpferovou
st 20.11. 10:00 klub pamětníků s VLASTOU STUPKOVOU


14:00 tvůrčí dílna s Veronikou Křížkovou
čt 21.11. 10:00 muzicírování s Lucií Burešovou

po

25.11.

08:00

cvičení s Editou Lachmanovou14:00 výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou
út 26.11. 10:00 trénink paměti s Veronikou Křížkovou


14:00 stacionářská pekárna s Danielou Töpferovou
st 27.11. 10:00 klub pamětníků s VLASTOU STUPKOVOU


14:00 tvůrčí dílna s Veronikou Křížkovou
čt 28.11. 10:00 muzicírování s Lucií Burešovou
29.11. 14:00 CANISTERAPIE– setkání se katkou a její fenkou ELINKOU

PROGRAM pro SENIORSKOU VEŘEJNOST

1.11. 08:00 pedikúra
po 4.11. 16:30 masáže
út 5.11. 14:45 biblická hodina
čt 7.11. 08:00 pedikúra
8.11. 08:00 pedikúra

po

11.11.

16:30

masáže

út 12.11. 14:45 biblická hodina
st 13.11. 15:00 hudební přednáška: KAROLINA VOSTROVSKÁ


O hudbě a s hudbou II. –


Zlidovělé písně 20. století


přednáška s hudebními ukázkami – reprodukovanými i „na živo“
čt 14.11. 08:00 pedikúra


15:00 dokumentární odpoledne: Diktátoři – poučení z historie


Mao Ce-tung
15.11. 08:00 pedikúra

po

18.11.

16:30

masáže

út 19.11. 14:45 biblická hodina
st 20.11. 15:00 přednáška: Co to je, když se řekne


CANISTERAPIE ?


hovořit budou PETR SOUKUP a OLGA KAPKOVÁ


ze sdružení „Tam, kde zvířata pomáhají
čt 21.11. 08:00 pedikúra


15:00 dokumentární odpoledne: Civilizace a umění


4. díl – Zobrazení ráje
22.11. 08:00 pedikúra

po

25.11.

16:30

masáže

út 26.11. 14:45 biblická hodina
st 27.11. 15:00 dokumentární odpoledne: TAJEMSTVÍ BIBLE


2. díl: SKUTEČNÁ MÁŘÍ MAGDALENA
čt 28.11. 08:00 pedikúra


15:00 přednáška: TAJEMNÉ SOVY


program záchranné stanice pro zvířata PANTHEA, ve kterém


kromě pana Kolomazníka vystoupí o jeho sovy.
29.11. 08:00 pedikúra
so 30.11. 09:30 BOHOSLUŽBA CČSH – slouží Jarmila Kučerová
ne 1.12. 12:30 TRADIČNÍ DÍLNIČKA ADVENTNÍCH VĚNCU
a dalších vánočních dekorací Zájemci, hlaste se!