STALO SE v BŘEZNU 2020

Březen 2020 se bezpochyby zapíše do světových dějin, rozhodně do dějin české republiky. Pro Čínu to možná bude spíš leden, pro Itálii únor, pro jiné země duben. Ale koronavirová pandemie dostihla všechny a Českou republiku ochromila v březnu.

Nejprve se ale zmíníme, co jsme stihli ještě před tím.

Například jedna z obyvatelek penzionu stihla hned 1.3. upadnout a zlomit si nohu.

První březnovou středu jsme stihli další dovádění s maminkami a dětmi s Rybičky. Bylo to fajn, jako vždy. Přišly nějaké nové tváře i děti, které tu byly už víckrát a byly tudíž více otrkané, spontánnější a divočejší.

Na březen jsme měli domluvené 3 přednášky. Koronavirus nám však bohužel 2 z nich překazil. Stihli jsme jen povídání Terezy Brůžkové o jejím půlročním pobytu na Novém Zélandě. A i na téhle akci už bylo – pokud jde o účast – patrné, že „něco je ve vzduchu“. Přišlo výrazně méně lidí než bychom za normálních okolností čekali. Tereza mluví zajímavě, je bezprostřední, přátelská a veselá, takže bylo radost ji poslouchat a všichni se dobře pobavili.

Byla to však poslední kulturní akce na dlouhou dobu.

V pátek 13.3. jsme ještě stihli popřát a oslavit narozeniny Romany a rozcházeli jsme se s tím, že od pondělka bude už všechno jinak, protože od pondělka 16.3. byl vyhlášený „nouzový stav“ a v důsledku toho byly uzavřeny denní stacionáře.

Musíme vyzdvihnout úžasnou práci Suchdolské radnice a rady MČ v době koronakrize. Ještě před vyhlášením nouzového stavu se skrze Horizont zajímali o situaci místních seniorů. Horizont jako první zásobili alkoholovou virucidní desinfekcí, ptali se na to, jak jsme na tom s ochrannými prostředky atd.

A hned v prvním týdnu nám sem začali různí lidé nosit dobrovolnicky našité látkové roušky, protože těch zdravotnických jednorázových byl nedostatek. Někdo je přinesl sám od sebe, jiné nám přinesla paní místostarostka pí. Štěpánková, která se na jejich přípravě také podílela a na radnici je od různých dobrovolníků shromažďovali a distribuovali. Dost jich obstarala také Petra s Danielou od různých svých známých. Zkrátka sešlo se jich zde tolik, že jsme mohli nabídnout všem obyvatelům, personálu i všem klientům PS z terénu. Zájem byl a několik desítek jsme jich rozdali. Patří za to VELKÝ DÍK všem ochotným krejčovým.

Místní Úřad také připravil balíčky s rouškou, desinfekcí a rukavicemi pro všechny zdejší seniory, což nám připadá opravdu velkorysé.

Mezitím magistrát HMP zjišťoval, jak jsou ochrannými prostředky vybavení jednotliví poskytovatelé sociálních služeb a od konce března nás ochrannými prostředky hojně zásobil.

Také Horizont se snažil pomoci nejohroženější skupině, včetně těch, kteří nejsou stálými klienty pečovatelské služby. Prostřednictvím Úřadu a následně Suchdolské mozaiky jsme nabídli dovoz obědů všem místním seniorům, což někteří využili. Nabídli jsme i nákupy, vyzvedávání léků atd. Někteří senioři nabídku využili. Jiní klienti PS naopak služby omezili. Zvláště ti, kteří bydlí s rodinami ve společném době. Chtějí být v kontaktu s co nejmenším počtem lidí a potomci v době nouzového stavu pracují z domova a mohou tak rodičům pomáhat více než když chodí do práce.

V druhé polovině března bylo opravdu krásné počasí.  Jaro přichází čím dál dříve i letos si pospíšilo. Ale nouzový stav znamenal co největší omezení vycházení. Takže jsme o to nejkrásnější období přišli a mohli jsme se kochat maximálně z okna. Poslední březnové dny se prudce ochladilo a dokonce napadalo víc sněhu než za celou zimu, to znamená asi 2 centimetry. A všechny květy byly pokryté sněhem a mráz nás připravil o letošní úrodu meruněk.