PROGRAM HORIZONTU na SRPEN 2020

PROGRAM DOPROVODNÝCH AKTIVIT DENNÍHO STACIONÁŘE

po 3.8. 14:00 výtvarná dílna s …..
út 4.8. 10:00 trénink paměti s Veronikou Křížkovou


13:30 stacionářská pekárna s Danielou Töpferovou
st 5.8. 13:30 tvůrčí dílna s Veronikou Křížkovou
čt 6.8. 10:00 muzicírování s Lucií Burešovou

po

10.8.

08:00

cvičení s Editou Lachmanovou14:00 výtvarná dílna s Adélou Slezákovou
út 11.8. 10:00 trénink paměti s Veronikou Křížkovou
st 12.8. 13:30 tvůrčí dílna s Veronikou Křížkovou
čt 13.8. 09:30 další návštěva KONĚ „Mooňáčka


s jeho „paničkou“ Denisou

po

17.8.

14:00

výtvarná dílna s Adélou Slezákovou

út 18.8. VÝLET do ZOOPARKU ZÁJEZD, ve kterém máme domluvenou komentovanou


prohlídku a na zříceninu hradu OKOŘ


Zájemci, hlaste se !!


10:00 trénink paměti s Veronikou Křížkovou


13:30 stacionářská pekárna s Danielou Töpferovou
st 19.8. 12:00 procházka po Praze: komentovaná procházka Letenskými


sady s botanikem Alešem Holíkem


Zájemci, hlaste se !!
čt 20.8. 10:00 muzicírování s Lucií Burešovou

po

24.8.

08:00

cvičení s Editou Lachmanovou14:00 výtvarná dílna s Adélou Slezákovou
út 25.8. 10:00 trénink paměti s Veronikou Křížkovou


13:30 stacionářská pekárna s Danielou Töpferovou
st 26.8. 13:30 tvůrčí dílna s Veronikou Křížkovou
čt 27.8. 10:00 muzicírování s Lucií Burešovou
po 31.8. 08:00 cvičení s Editou Lachmanovou
14:00 výtvarná dílna s Adélou Slezákovou

PROGRAM PRO SENIORSKOU VEŘEJNOST

čt 6.8. 08:00 pedikúra


15:00 dokumentární odpoledne: Život savců


IV. díl – HLODAVCI (seriál mistra domumentů o přírodě D. Attenborougha)
7.8. 08:00 pedikúra

po

10.8.

16:30

masáže

út 11.8. 15:00 přednáška: ROZHODOVAT o SOBĚ


NA KONCI ŽIVOTA


* Co rozumí moderní medicína pod pojmem „autonomie pacienta“?


* Do jaké míry je možné předem rozhodnout, jak má vypadat závěr našeho života v situaci,


kdy nebudeme moci srozumitelně komunikovat (dlouhodobé bezvědomí, těžká demence apod.)?


* Co znamená institut „dříve vysloveného přání“?


* Co umožňuje a co nikoli?


* Jak má vypadat, aby byl formálně a po právní stránce v pořádku?


* Do jaké míry je pro zdravotníky závazný?


Na tyto a další otázky nám přijde odpovědět


MUDr. SERGEJ GRICAJEV, vedoucí lékař podpůrného a


a paliativního týmu FM v MOTOLE
čt 13.8. 08:00 pedikúra


15:00 dokumentární odpoledne: Domorodé kmeny, zvířata a já


2. díl – Lví lidé z Kalahiri.


Dokumentární seriál G. Buchanana o lidech, kteří žijí v těsné blízkosti s divokými zvířaty.
14.8. 08:00 pedikúra

po

17.8.

16:30

masáže

út 18.8. VÝLET do ZOOPARKU ZÁJEZD, ve kterém máme domluvenou komentovanou


prohlídku a na zříceninu hradu OKOŘ


Zájemci, hlaste se !!
st 19.8. 12:00 procházka po Praze: komentovaná procházka Letenskými


sady s botanikem Alešem Holíkem


Zájemci, hlaste se !!
čt 20.8. 08:00 pedikúra


15:00 přednáška: HISTORIE BRANDEJSOVA STATKU


povídání Josefa Jánského a Heleny Bínové


naváže na výstavu na téže téma, která je k vidění na úřadě MČ
21.8. 08:00 pedikúra

po

24.8.

16:30

masáže

st 26.8. 15:00 přednáška: TAJEMNÍ NETOPÝŘI


O netopýrech ve městě, zajímavostech z jejich života a co dělat


při nálezu netopýra nám přijde povídat ANNA BLÁHOVÁ


z ekocentra Nyctalus. (vstupné 20,-)
čt 27.8. 08:00 pedikúra


15:00 dokumentární odpoledne: Tajemství Bible
7. díl – Skála jménem Petr
28.8. 08:00 pedikúra
po 31.8. 16:30 masáže