PODPORA v ROCE 2020

V ROCE 2020 PODPOŘILY HORIZONT TYTO ÚŘADY a INSTITUCE

Magistrát HMP v dotačním řízení


2 107 000 Kč

Magistrát HMP v grantovém řízení


892 000 Kč

MČ Praha – Suchdol


390 000 Kč

MPSV v mimořádných dotačních programech v souvislosti s pandemií


237 834 Kč

Letiště Praha a.s.


90 000 Kč

MČ Praha 6


88 100 Kč

MUDr. Lucie Honková


15 000 Kč