PODPORA v ROCE 2021

V ROCE 2021 PODPOŘILY HORIZONT TYTO ÚŘADY a INSTITUCE

Magistrát HMP v dotačním řízení


2 337 000 Kč
Magistrát HMP v grantovém řízení


836 000 Kč
MČ Praha – Suchdol


390 000 Kč
MPSV v mimořádných dotačních programech v souvislosti s pandemií


455 682 Kč
MČ Praha 6


87 600 Kč
MUDr. Lucie Honková 15 000 Kč

Výrobce Brimo – prodejní stánek nás nezištně podpořil a daroval nám „party stan“ který budeme využívat při zahradních programech denního stacionáře a doufáme, že i při našich seniorských výročních sešlostech (až nám dá Covid konečně pokoj)