PROGRAM na ČERVEN 2021

Vážení a milí,

stejně jako celá společnost se i Horizont zvolna začíná otevírat veřejnosti. Předpokládáme, že všichni z naší „cílové skupiny“ už jsou naočkovaní a apelujeme na vaši zodpovědnost a ohleduplnost vůči bližním. Počítáme s tím, že pokud jste se očkovat nenechali, tak mezi nás nebudete chodit.

Na červen jsme naplánovali několik akcí, které jsou určeny nejen obyvatelům Horizontu a stálým klientům našich služeb, ale i seniorské veřejnosti. Doufáme, že to ve Vašem případě nebude jako v písni, kde se zpívá „cesta tam zarostla travou, marně dnes hledám tu pravou“ a že pro vás cesta do Horizontu nebude dlouhá, aby zbytečná, marná  byla naše touha Vás spatřit.

Je samozřejmě možné, že vše dopadne jinak a různé jihoafrické, britské, indické či jiné mutace nám něco z plánovaného překazí. Nicméně i když nestihneme všecko, věříme že stihneme alespoň něco.

Těšíme se na shledanou s Vámi,

vážení pánové a milé dámy.

Takže co jsme pro Vás vlastně připravili?

středa 16.6. v 15:00přednáška: povídání o Kypru – průvodkyní po ostrově rozděleném mezi dva historicky znepřátelené národy a státy, na kterém každou chvíli zakopnete o nějakou historickou památku,  nám bude naše oblíbená SAŠA RYVOLOVÁ

(vstupné 20,- Kč)

úterý 22.6.výlet do skanzenu v Přerově nad Labem – jde o muzeum v přírodě. Prostřednictvím přenesených objektů představuje lidovou architekturu a kulturu středního Povltaví. Figurínami doplněné interiéry ilustrují život na polabské vesnici od poloviny 18. století do poloviny 20. století.

(zájemci, hlaste se !!!)

čtvrtek 24.6.  – od 15:00společenské setkání při příležitosti 20. výročí otevření Horizontu. Těšit se můžete na trio, které nám na akordeony zahraje skladby klasické hudby. Seznámíte se s novým předsedou naší Střediskové rady, dorazí „matka zakladatelka“, která má energie stejně jako před těmi dvaceti lety. Chystáme tombolu z výrobku denního stacionáře. Samozřejmě vás pohostíme a na závěr si u ohně budete moci opéct buřty a s harmonikářem si zazpívat písně svého mládí.

středa 30.6. v 15:00 hodinpřednáška: Povídání o Anglii a především Newcastlu – města, jehož počátky jsou spojené s římským císařem Hadriánem. O tom, jak se ve Spojeném království žije a studuje po brexitu a v době covidu nám přijde vyprávět MARTINA KÁLALOVÁ.