VÝSLEDKY PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI KLIENTŮ PS – doplnění: spokojenost s dováženými obědy