PROGRAM HORIZONTU na ČERVENEC 2018

PROGRAM DOPROVODNÝCH AKTIVIT DENNÍHO STACIONÁŘE

po 02. VII. - 14:00 - výtvarná dílna s Jiřím Přeučilem
út 03. VII. - 14:00 - stacionářská pekárna s Danielou Töpferovou
st 04. VII. - 13:30 - tvůrčí odpoledne s Denisou Pikola
po 09. VII. - 14:00 - aktivity s Danielou Töpferovou
út 10. VII. - 10:00 - muzicírování s Lucií Burešovou


- 14:00 - stacionářská pekárna s Danielou Töpferovou
st 11. VII. - 08:00 - cvičení s Editou Lachmanovou


VÝLET - na zámek v Dobříši, kde kromě standardní prohlídky a parku

navštívíme výstavu panenek, která zde aktuálně probíhá.

Pokud budeme mít čas a chuť, můžeme se stavit i na nedalekém

Památníku Karla Čapka na Strži u Staré huti.


čt 12. VII. - 13:30 - dramahrátky s Drahomírou Staňkovou
út 17. VII. - 10:00 - muzicírování s Lucií Burešovou


- 13:30 - stacionářská pekárna s Danielou Töpferovou
st 18. VII. - 08:00 - cvičení s Editou Lachmanovou


- 13:30 - tvůrčí odpoledne s Denisou Pikola
čt 19. VII. - 13:30 - dramahrátky s Drahomírou Staňkovou
po 23. VII. - 14:00 - stacionářská pekárna s Jiřím Přeučilem
út 24. VII. - 10:00 - muzicírování s Lucií Burešovou
st 25. VII. - 08:00 - cvičení s Editou Lachmanovou


- 13:30 - tvůrčí odpoledne s Denisou Pikola
čt 26. VII. - 13:30 - dramahrátky s Drahomírou Staňkovou
po 30. VII. - 14:00 - aktivity s Danielou Töpferovou
út 31. VII. - 10:00 - muzicírování s Lucií Burešovou


- 14:00 - stacionářská pekárna s Danielou Töpferovou

PROGRAM pro SENIORSKOU VEŘEJNOST

po 09. VII. - 16:30 - masáže


st 11. VII. VÝLET - na zámek v Dobříši, kde kromě standardní prohlídky a parku

navštívíme výstavu panenek, která zde aktuálně probíhá.Pokud budeme mít čas a chuť, můžeme se stavit i na nedalekémPamátníku Karla Čapka na Strži u Staré huti.čt 12. VII. - 08:00 - pedikúra
- 15:00 - přednáška : POVÍDÁNÍ o ORCHIDEJÍCH


hovořit bude botanik ALEŠ HOLÍK


13. VII. - 08:00 - pedikúra


po 16. VII. - 15:00 - koncert: klavírní recitál

NIKITY STĚPANĚNKA a

RAINY YUHAN WANG
Zaznií hudba Bacha, Mozarta, Beethovena, Medtnera, Chopina a dalších

- 16:30 - masáže


čt 19. VII. - 08:00 - pedikúra
- 15:00 - přednáška : KAMBODŽA a JIŽNÍ VIETNAM

o své cestovatelské zážitky se přijde podělit LUCIE KADOCHOVÁ


20. VII. - 08:00 - pedikúra


út 24. VII. - 15:00 - přednáška : INDONÉSIE a MALÉ SUNDY


o své cestě na souostroví v Indickém oceánu nám přijde povídat a promítat


ALEŠ HOFFMANN


čt 26. VII. - 08:00 - pedikúra


- 15:00 - dokumentární odpoledne:

Velikáni klasické hudby

díl: Beethoven

27. VII. - 08:00 - pedikúra
- 14:30 - videokavárna: MŮJ STRÝČEK ARCHIMEDES
Nerozluční přátelé v příběhu o velké odvaze a vlastenectví. Film o řeckém migrantovi z konce 40. let minulého století, který přijel do Československa, aby uprchl před občanskou válkou a našel zde svůj nový domov.