PROGRAM HORIZONTU na ÚNOR 2019

PROGRAM DOPROVODNÝCH AKTIVIT DENNÍHO STACIONÁŘE

po 4.2. - 14:00 - výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou
út 5.2. - 10:00 - muzicírování s Lucií Burešovou


- 13:30 - stacionářská pekárna s Jiřím Přeučilem
st 6.2. - 08:00 - cvičení s Editou Lachmanovou
čt 7.2. - 13:30 - dramahrátky s Drahomírou Staňkovou

po

11.2.

-

14:00

-

výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou

út 12.2. - 10:00 - muzicírování s Lucií Burešovou


- 13:30 - stacionářská pekárna s Danielou Töpferovou
st 13.2. - 08:00 - cvičení s Editou Lachmanovou
čt 14.2. - 13:30 - dramahrátky s Drahomírou Staňkovou

po

18.2.

-

14:00

-

výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou

út 19.2. - 10:00 - muzicírování s Lucií Burešovou


- 13:30 - stacionářská pekárna s Danielou Töpferovou
st 20.2. - 08:00 - cvičení s Editou Lachmanovou
čt 21.2. - 13:30 - dramahrátky s Drahomírou Staňkovou

po

25.2.

-

14:00

-

výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou

út 26.2. - 10:00 - muzicírování s Lucií Burešovou


- 13:30 - stacionářská pekárna s Danielou Töpferovou
st 27.2. - 08:00 - cvičení s Editou Lachmanovou
čt 28.2. - 13:30 - dramahrátky s Drahomírou Staňkovou

PROGRAM pro SENIORSKOU VEŘEJNOST

po 4.2. - 16:30 - masáže
út 5.2. - 14:45 - biblická hodina
čt 7.2. - 08:00 - pedikúra
8.2. - 08:00 - pedikúra

po

11.2.

-

16:30

-

masáže

út 12.2. - 14:45 - biblická hodina
st 13.2. - 15:00 - přednáška: PAVEL KUKAL


Přebohaté hodinky vévody z Berry


očima vinaře a zahradníka (vstupné 20,- )


Vévody z Berry byl bratrem fr.krále Karla V., matka byla z rodu Lucemburků. Vynikl jako


diplomat, ale dává se mu za vinu prohra Francouzů v bitvě. Hlavně však vynikl jako sběratel.


Na jeho objednávku vznikly Přebohaté hodinky (kniha modliteb) a spis Historie o  Meluzíně -


jedny z nejkrásnějších iluminovaných rukopisů středověku. Některé ilustrace promítneme a


uvidíme, co se z nich můžeme dovědět o tehdejším zemědělství, vinařství i životě obyčejných lidí.
čt 14.2. - 08:00 - pedikúra


- 15:00 - dokumnentární odpoledne: Géniové 19. století – Friedrich Nietzsche
15.2. - 08:00 - pedikúra

po

18.2.

-

16:30

-

masáže


út 19.2. - 14:45 - biblická hodina
st 20.2. - 15:00 - koncert: Flétnový koncert


PAVLA SCHRANKA (vstupné 20,- )
čt 21.2. - 08:00 - pedikúra


- 15:00 - dokumnentární odpoledne: 101 osobností 20. století  -  3. díl
22.2. - 08:00 - pedikúra
so 23.2. - 09:30 - BOHOSLUŽBA CČSH – slouží Jarmila Kučerová

po

25.2.

-

16:30

-

masáže

út 26.2. - 14:45 - biblická hodina
čt 28.2. - 08:00 - pedikúra


- 15:00 - přednáška: SAŠA RYVOLOVÁUGANDA – trochu jiná Afrika


O zemi, kterou W. Churchill nazval „Perlou Afriky“. Budeme kempovat na březích velkých jezer,


kde jsme slýchali řev hrochů, pozorovat ptačí ráj, navštívíme šimpanzí tlupu a účastníme výpravy


za gorilami v pralese. Na závěr zakusíme i nejtěžší chvíle našeho putování… (vstupné 20,- )
28.2. - 08:00 - pedikúra