PROGRAM HORIZONTU na SRPEN 2020

PROGRAM DOPROVODNÝCH AKTIVIT DENNÍHO STACIONÁŘE

po 3.8. - 14:00 - výtvarná dílna s …..
út 4.8. - 10:00 - trénink paměti s Veronikou Křížkovou


- 13:30 - stacionářská pekárna s Danielou Töpferovou
st 5.8. - 13:30 - tvůrčí dílna s Veronikou Křížkovou
čt 6.8. - 10:00 - muzicírování s Lucií Burešovou

po

10.8.

-

08:00

-

cvičení s Editou Lachmanovou- 14:00 - výtvarná dílna s Adélou Slezákovou
út 11.8. - 10:00 - trénink paměti s Veronikou Křížkovou
st 12.8. - 13:30 - tvůrčí dílna s Veronikou Křížkovou
čt 13.8. - 09:30 - další návštěva KONĚ „Mooňáčka


s jeho „paničkou“ Denisou

po

17.8.

-

14:00

-

výtvarná dílna s Adélou Slezákovou

út 18.8. - VÝLET do ZOOPARKU ZÁJEZD, ve kterém máme domluvenou komentovanou


prohlídku a na zříceninu hradu OKOŘ


Zájemci, hlaste se !!


10:00 - trénink paměti s Veronikou Křížkovou


- 13:30 - stacionářská pekárna s Danielou Töpferovou
st 19.8. - 12:00 - procházka po Praze: komentovaná procházka Letenskými


- sady s botanikem Alešem Holíkem


Zájemci, hlaste se !!
čt 20.8. - 10:00 - muzicírování s Lucií Burešovou

po

24.8.

-

08:00

-

cvičení s Editou Lachmanovou- 14:00 - výtvarná dílna s Adélou Slezákovou
út 25.8. - 10:00 - trénink paměti s Veronikou Křížkovou


- 13:30 - stacionářská pekárna s Danielou Töpferovou
st 26.8. - 13:30 - tvůrčí dílna s Veronikou Křížkovou
čt 27.8. - 10:00 - muzicírování s Lucií Burešovou
po 31.8. - 08:00 - cvičení s Editou Lachmanovou
- 14:00 - výtvarná dílna s Adélou Slezákovou

PROGRAM PRO SENIORSKOU VEŘEJNOST

čt 6.8. - 08:00 - pedikúra


- 15:00 - dokumentární odpoledne: Život savců


IV. díl – HLODAVCI (seriál mistra domumentů o přírodě D. Attenborougha)
7.8. - 08:00 - pedikúra

po

10.8.

-

16:30

-

masáže

út 11.8. - 15:00 - přednáška: ROZHODOVAT o SOBĚ


NA KONCI ŽIVOTA


* Co rozumí moderní medicína pod pojmem „autonomie pacienta“?


* Do jaké míry je možné předem rozhodnout, jak má vypadat závěr našeho života v situaci,


kdy nebudeme moci srozumitelně komunikovat (dlouhodobé bezvědomí, těžká demence apod.)?


* Co znamená institut „dříve vysloveného přání“?


* Co umožňuje a co nikoli?


* Jak má vypadat, aby byl formálně a po právní stránce v pořádku?


* Do jaké míry je pro zdravotníky závazný?


Na tyto a další otázky nám přijde odpovědět


MUDr. SERGEJ GRICAJEV, vedoucí lékař podpůrného a


a paliativního týmu FM v MOTOLE
čt 13.8. - 08:00 - pedikúra


- 15:00 - dokumentární odpoledne: Domorodé kmeny, zvířata a já


2. díl – Lví lidé z Kalahiri.


Dokumentární seriál G. Buchanana o lidech, kteří žijí v těsné blízkosti s divokými zvířaty.
14.8. - 08:00 - pedikúra

po

17.8.

-

16:30

-

masáže

út 18.8. - VÝLET do ZOOPARKU ZÁJEZD, ve kterém máme domluvenou komentovanou


prohlídku a na zříceninu hradu OKOŘ


Zájemci, hlaste se !!
st 19.8. - 12:00 - procházka po Praze: komentovaná procházka Letenskými


- sady s botanikem Alešem Holíkem


Zájemci, hlaste se !!
čt 20.8. - 08:00 - pedikúra


- 15:00 přednáška: HISTORIE BRANDEJSOVA STATKU


povídání Josefa Jánského a Heleny Bínové


naváže na výstavu na téže téma, která je k vidění na úřadě MČ
21.8. - 08:00 - pedikúra

po

24.8.

-

16:30

-

masáže

st 26.8. - 15:00 - přednáška: TAJEMNÍ NETOPÝŘI


O netopýrech ve městě, zajímavostech z jejich života a co dělat


při nálezu netopýra nám přijde povídat ANNA BLÁHOVÁ


z ekocentra Nyctalus. (vstupné 20,-)
čt 27.8. - 08:00 - pedikúra


- 15:00 - dokumentární odpoledne: Tajemství Bible
7. díl – Skála jménem Petr
28.8. - 08:00 - pedikúra
po 31.8. - 16:30 - masáže