PRŮZKUM SPOKOJENOSTI KLIENTŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY v roce 2008

Tak jako každý rok zveřejňujeme výsledky průzkumu spokojenosti našich klientů se službami, které jim Horizont poskytuje.

V uvedeném vyhodnocení je dotazník v plném znění – tak, jak jej dostali naše klientky a klienti. Průzkum byl anonymní, klienti dostali dotazník v čisté obálce a zalepený v této obálce jej vraceli. Dotazník je koncipován tak, aby bylo možné odpovídat pouze zatrháváním – kvůli dodržení co největší anonymity. (Někteří klienti se však podepsali.)

Hodnocení se pohybovalo na „školní“ škále 1 – 5.

Samozřejmě, že ne každý klient odpověděl na každou otázku a že ne všechny dotazníky se nám vrátily zpět. Návratnost však byla velmi dobrá: z 64 rozdaných dotazníků (manželským párům jsme dávali vždy jeden dotazník) se nám jich vrátilo 54, tj. 84%.

Ve vyhodnocení uvádíme za každou otázkou průměrnou „známku“.

Domníváme se, že i v tomto roce průzkum dopadl velmi dobře.

Vyplněné otazníky jsou archivovány v Horizontu a zájemcům jsou k dispozici k nahlédnutí.

Výsledky průzkumu spokojenosti klientů pečovatelské služby Horizont

Vážení klienti a klientky,
rádi bychom zjistili, jak jste spokojeni se službami, které se vám snažíme poskytovat a v jakých oblastech vnímáte případné nedostatky.
Proto se na vás opět po roce obracíme s prosbou, abyste nám odpověděli následující otázky.
Jsou formulovány tak, abyste mohli odpovídat pouze pomocí zaškrtávání a anketa byla opravdu anonymní. Proto ji také dostáváte v obálce a zalepenou v této obálce ji laskavě vraťte pečovatelkám, případně odešlete nebo jinak dopravte do penzionu HORIZONT (Na Vrchmezí 8/231, Praha 6, 160 00) do 15.4.2007
Odpovědi vyznačte na škále 1 až 5 stejným systémem, jako se známkuje ve škole,
tzn. 1 vyjadřuje úplnou spokojenost, 5 naopak úplnou nespokojenost.
Výsledky oznámíme Radě MČ Praha – Suchdol a Střediskové radě penzionu Horizont. Pro zájemce budou přístupné i v penzionu Horizont.

1) Jste spokojen/a s prováděním pečovatelských úkonů v případě vaší osoby – s jejich kvalitou, rychlostí, pohotovostí, přesností atd.

 • průměrná „známka“ je 1,16

2) vyhovuje vám doba, kdy je vám služba poskytována

 • průměrná „známka“ je 1,04

3) Ohodnoťte laskavě chování personálu, včetně chování jednotlivých členů (nejde nám pochopitelně o vaše osobní sympatie, ale o váš názor na jejich profesionalitu). K hodnocení požijte níže uvedenou škálu. Známkujte pochopitelně jen toho, koho znáte.

 • Jiří Přeučil: průměrná „známka“ je 1,02
 • Romana Miňovská: průměrná „známka“ je 1,05
 • Klára Raisová: průměrná „známka“ je 1,05
 • Pavla Valentová: průměrná „známka“ je 1,07

4) Jak rychle jsou vyřizovány vaše požadavky, případně stížnosti?

 • průměrná „známka“ je 1,15

5) Stalo se někdy, že by vám personál podle vašeho názoru neoprávněně odmítl v něčem vyhovět?

 • průměrná „známka“ je 1,1

6) Doporučila byste tuto pečovatelskou službu svým blízkým přátelům?

 • průměrná „známka“ je 1,12

7) Považujete místní pečovatelskou službu a její zaměstnance za spolehlivou?

 • průměrná „známka“ je 1,03

8) Jste dostatečně informováni o všech úkonech, které místní pečovatelská služba nabízí?

 • průměrná „známka“ je 1,45

9) Víte jak postupovat, kdybyste chtěli služby rozšířit o jiné úkony?

 • průměrná „známka“ je 1,27

10) Máte přehled o doprovodných aktivitách, které se v penzionu HORIZONT odehrávají?

 • průměrná „známka“ je 1,59

11) Jste spokojení s kvalitou dovážených obědů?

 • průměrná „známka“ je 1,76

12) Vyhovuje vám doba, kdy jsou vám obědy dováženy?

 • průměrná „známka“ je 1,15

13) Jste spokojen/a s prostředím, v němž žijete nebo byste uvítal/a pomoc s jeho udržováním?

 • průměrná „známka“ je 1,4

14) Necítíte se kvůli věku, horší pohyblivost apod. omezen/a v dostupnosti některých služeb, aktivit atd.?

 • průměrná „známka“ je 2,26

15) Víte kdo je vaší „klíčovou pracovnicí“ s níž byste průběh péče měli občas hodnotit apod.

 • ano, vím – 61%, ostatní neví, resp. neodpověděli