PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATELEK PENZIONU v roce 2008

Především děkujeme našim dámám, že se průzkumu zúčastnily. Ve výsledku je vždy uvedena „známka“, která je průměrnou známkou z těch, které odpověděly.

Výsledky jsou seřazeny od nejhoršího k nejlepšímu. Jako tomu bylo v předchozích letech, nejsou ani tentokrát výsledky nijak dramaticky rozdílné proti loňskému roku. U otázek 1,2,3,4,5,6,8 došlo k mírnému zhoršení (o 0,49 – 0,13). U otázek 7, 9b,c,d,f,g došlo k mírnému zlepšení ( o 0,22 – 0,06). Otázky 9e,h,i dopadly stejně.

Nejlépe dopadla skupina otázek směřující na personál, což nás pochopitelně těší. Některé otázky, kde došlo ke zhoršení, můžeme těžko ovlivnit (např. zdravotní stav) a je třeba je připsat na vrub rostoucímu věku. Některé otázka se horšením jsou asi v souvislosti s tím, že Horizont v posledním roce funguje mnohem víc jako stacionář. Nicméně se snažíme, aby dámy tuto změnu co nejméně pociťovaly a aby se nedotýkala jejich soukromí.

Zde jsou výsledky průzkumu:

1) Jak se cítíte po zdravotní stránce? – průměrná „známka“ je 2,71

2) Jak hodnotíte svou celkovou životní situaci? – průměrná „známka“ je 1,85

3) Jak jste spokojena s čistotou a pořádkem v Horizontu? – průměrná „známka“ je 1,57

4) Jak jste spokojena se vztahy mezi obyvatelkami navzájem? – průměrná „známka“ je 1,42

5) Máte v pocit, že vaše věci a váš byt je dobře zabezpečen proti poškození? – průměrná „známka“ je 1,38

6) Je v Horizontu dostatečný klid, nic vás zde neruší? – průměrná „známka“ je 1,25

7) Jste spokojena se svým bydlením (bytem)? – průměrná „známka“ je 1,16

8) Zhodnoťte, jak jste celkově spokojena s životem v penzionu? – průměrná „známka“ je 1,13

9) – průměrná „známka“ všech otázek uvedených níže je 1

a) Jste spokojena s chováním personálu?

b) Jak rychle jsou vyřizovány vaše stížnosti a požadavky?

c) Má o vás personál zájem? Pohovoří s vám občas?

d) Jak rychle reaguje personál, když ho zavoláte?

e) Doporučila byste penzion Horizont svým blízkým přátelům?

f) Jste o dění v Horizontu, o novinkách, programu, službách, změnách, opravách atd. dostatečně a včas informováni?

g) Máte někoho z personálu na ( do kterého počítáme i naše dobrovolníky), kdo má vaši plnou důvěru (na koho byste se neváhaly obrátit se svými starostmi a obavami nebo když potřebujete poradit)?

h) Jak je ze strany personálu respektován váš stud a soukromí?

i) Je vám v penzionu někdy dlouhá chvíle, nudíte se?