Z našich „kulturních akcí“ pro seniorskou veřejnost