PROGRAM HORIZONTU na BŘEZEN 2016 (pro lepší čitelnost rozklikněte)

PROGRAM DOPROVODNÝCH AKTIVIT DENNÍHO STACIONÁŘE

úterý 1.3. 10:00 muzicírování s Lucií Burešovou
středa 2.3. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou
pondělí 7.3. 14:00 výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou
středa 9.3. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou
čtvrtek 10.3. 13:30 dramahrátky s Drahomírou Brokovou

pondělí


14.3.

14:00 výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou
úterý 15.3. 10:00 muzicírování s Lucií Burešovou
středa 16.3. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou
čtvrtek 17.3. 13:30 dramahrátky s Drahomírou Brokovou
15:00 komorní povídání o SICÍLII (s hudebním doprovode
s naší aktuální praktikantkou Erikou Chvalinovou
pondělí 21.3. 14:00 výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou
úterý 22.3. 10:00 muzicírování s Lucií Burešovou
středa 23.3. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou
čtvrtek 24.3. 13:30 dramahrátky s Drahomírou Brokovou
úterý 29.3. 10:00 muzicírování s Lucií Burešovou
středa 30.3. 8:00 cvičení s Editou Lachmanovou
čtvrtek 31.3. 13:30 dramahrátky s Drahomírou Brokovou

PROGRAM AKCÍ PRO SENIORSKOU VEŘEJNOST

úterý 1.3. 15:00 biblická hodina
středa 2.3. 17:15 francouzština s Milošem Kloudou
čtvrtek 3.3. 8:00 pedikúra
15:00 dokumentární odpoledne: ZLATO – dějiny posedlosti III.
17:15 angličtina s Michaelou Dvořákovou
pátek 4.3. 8:00 pedikúra

pondělí


7.3.

16:30 masáže
úterý 8.3. 15:00 biblická hodina
středa 9.3. 17:15 francouzština s Milošem Kloudou
čtvrtek 10.3. 8:00 pedikúra
15:00 recitační pásmo dětského dramatického kroužku pod vedením herce
Petra Pochopa z Divadla D21.
Uslyšíme především básně Jacquesa Préverta
Vtupné 20,- Kč
17:15 angličtina s Michaelou Dvořákovou
pondělí 14.3. 16:30 masáže
úterý 15.3. 15:00 biblická hodina
středa 16.3. 15:00 přednáška: POVÍDÁNÍ o KÁVĚ


naše dlouholetá dobrovolnice LIBUŠE KOHOUTOVÁ


nám přijde povídat o svém (i našem) milovaném nápoji, o jeho pěstování


přípravě a atmosféře, která k němu patří. Přiveze s sebou i přístroj


k přípravě kvalitní kávy, takže dojde i na ochutnávky.


17:15 francouzština s Milošem Kloudou
čtvrtek 17.3. 8:00 pedikúra
17:15 angličtina s Michaelou Dvořákovou
pátek 18.3. 8:00 pedikúra
15:00 videokavárna: ZEMĚ ODKUD PŘICHÁZÍM
poetický vánoční příběh v němž se realita všedního života prolíná s motivy téměř pohádkovými.
Mladý příslušník šlechtického rodu je nespokojen s prostředím a životem k němuž ho jeho
původ zavazuje.

pondělí


21.3.

16:30 masáže
úterý 22.3. 15:00 biblická hodina
středa 23.3. 15:00 přednáška: SAŠA RYVOLOVÁ –


SÓLO PRO PAPUU


Výprava na Západní Papuu vás zavede do oblasti kmene Koroway, kde budeme spát


i jíst s domorodci v jejich přístřešcích, lovit bandikuti lukem a šípy, těžit ságo a sbírat


k večeři nejvybranější zdejší lahůdku – ságové červy. V regionu Asmat se zúčastníme


tradičního řezbářského festivalu a dražby skvělých uměleckých výtvorů místních umělců.


Za zvuku bubnů, potažených ještěrčí kůží budeme tančit s polonahými,


slavnostně pomalovanými příslušníky zdejších klanů a zúčastníme se i katolické mise,


kde biskup celebruje v čelence z rajčích per. Na závěr se zastavíme v ráji potápěčů celého světa.


Vtupné 20,- Kč


17:15 francouzština s Milošem Kloudou
čtvrtek 24.3. 8:00 pedikúra


15:00 dokumentární odpoledne: ZÁHADY MINULOSTI


Další Nostradamus.


17:15 angličtina s Michaelou Dvořákovou
pátek 25.3. 8:00 pedikúra
sobota 26.3. 9:30 BOHOSLUŽBA CČSH – slouží Jarmila Kučerová

úterý


29.3.

15:00 biblická hodina
středa 30.3. 15:00 přednáška: POVÍDÁNÍ o VODĚ a SUCHU


ing. MIROSLAV KNĚZEK z Hydrologického ústavu


nám přijde povídat o koloběhu vody, proč je jí někdy až moc a někde málo


a o tom, jestli se v budoucnu máme obávat sucha, hladu, neúrody či zda


jde o plané staršení.


17:15 francouzština s Milošem Kloudou
čtvrtek 31.3. 8:00 pedikúra


15:00 dokumentární odpoledne: STAROVĚkÉ OBJEVY: Robotika
17:15 angličtina s Michaelou Dvořákovou