PROGRAM HORIZONTU na BŘEZEN 2016 (pro lepší čitelnost rozklikněte)

PROGRAM DOPROVODNÝCH AKTIVIT DENNÍHO STACIONÁŘE

úterý 1.3. - 10:00 - muzicírování s Lucií Burešovou
středa 2.3. - 8:00 - cvičení s Editou Lachmanovou
pondělí 7.3. - 14:00 - výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou
středa 9.3. - 8:00 - cvičení s Editou Lachmanovou
čtvrtek 10.3. - 13:30 - dramahrátky s Drahomírou Brokovou

pondělí


14.3.

- 14:00 - výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou
úterý 15.3. - 10:00 - muzicírování s Lucií Burešovou
středa 16.3. - 8:00 - cvičení s Editou Lachmanovou
čtvrtek 17.3. - 13:30 - dramahrátky s Drahomírou Brokovou
- 15:00 - komorní povídání o SICÍLII (s hudebním doprovode
s naší aktuální praktikantkou Erikou Chvalinovou
pondělí 21.3. - 14:00 - výtvarná dílna s Hankou Jamriškovou
úterý 22.3. - 10:00 - muzicírování s Lucií Burešovou
středa 23.3. - 8:00 - cvičení s Editou Lachmanovou
čtvrtek 24.3. - 13:30 - dramahrátky s Drahomírou Brokovou
úterý 29.3. - 10:00 - muzicírování s Lucií Burešovou
středa 30.3. - 8:00 - cvičení s Editou Lachmanovou
čtvrtek 31.3. - 13:30 - dramahrátky s Drahomírou Brokovou

PROGRAM AKCÍ PRO SENIORSKOU VEŘEJNOST

úterý 1.3. - 15:00 - biblická hodina
středa 2.3. - 17:15 - francouzština s Milošem Kloudou
čtvrtek 3.3. - 8:00 - pedikúra
- 15:00 - dokumentární odpoledne: ZLATO - dějiny posedlosti III.
- 17:15 - angličtina s Michaelou Dvořákovou
pátek 4.3. - 8:00 - pedikúra

pondělí


7.3.

- 16:30 - masáže
úterý 8.3. - 15:00 - biblická hodina
středa 9.3. - 17:15 - francouzština s Milošem Kloudou
čtvrtek 10.3. - 8:00 - pedikúra
- 15:00 - recitační pásmo dětského dramatického kroužku pod vedením herce
Petra Pochopa z Divadla D21.
Uslyšíme především básně Jacquesa Préverta
Vtupné 20,- Kč
- 17:15 - angličtina s Michaelou Dvořákovou
pondělí 14.3. - 16:30 - masáže
úterý 15.3. - 15:00 - biblická hodina
středa 16.3. - 15:00 - přednáška: POVÍDÁNÍ o KÁVĚ


naše dlouholetá dobrovolnice LIBUŠE KOHOUTOVÁ


nám přijde povídat o svém (i našem) milovaném nápoji, o jeho pěstování


přípravě a atmosféře, která k němu patří. Přiveze s sebou i přístroj


k přípravě kvalitní kávy, takže dojde i na ochutnávky.


- 17:15 - francouzština s Milošem Kloudou
čtvrtek 17.3. - 8:00 - pedikúra
- 17:15 - angličtina s Michaelou Dvořákovou
pátek 18.3. - 8:00 - pedikúra
- 15:00 - videokavárna: ZEMĚ ODKUD PŘICHÁZÍM
poetický vánoční příběh v němž se realita všedního života prolíná s motivy téměř pohádkovými.
Mladý příslušník šlechtického rodu je nespokojen s prostředím a životem k němuž ho jeho
původ zavazuje.

pondělí


21.3.

- 16:30 - masáže
úterý 22.3. - 15:00 - biblická hodina
středa 23.3. - 15:00 - přednáška: SAŠA RYVOLOVÁ -


SÓLO PRO PAPUU


Výprava na Západní Papuu vás zavede do oblasti kmene Koroway, kde budeme spát


i jíst s domorodci v jejich přístřešcích, lovit bandikuti lukem a šípy, těžit ságo a sbírat


k večeři nejvybranější zdejší lahůdku – ságové červy. V regionu Asmat se zúčastníme


tradičního řezbářského festivalu a dražby skvělých uměleckých výtvorů místních umělců.


Za zvuku bubnů, potažených ještěrčí kůží budeme tančit s polonahými,


slavnostně pomalovanými příslušníky zdejších klanů a zúčastníme se i katolické mise,


kde biskup celebruje v čelence z rajčích per. Na závěr se zastavíme v ráji potápěčů celého světa.


Vtupné 20,- Kč


- 17:15 - francouzština s Milošem Kloudou
čtvrtek 24.3. - 8:00 - pedikúra


- 15:00 - dokumentární odpoledne: ZÁHADY MINULOSTI


Další Nostradamus.


- 17:15 - angličtina s Michaelou Dvořákovou
pátek 25.3. - 8:00 - pedikúra
sobota 26.3. - 9:30 - BOHOSLUŽBA CČSH - slouží Jarmila Kučerová

úterý


29.3.

- 15:00 - biblická hodina
středa 30.3. - 15:00 - přednáška: POVÍDÁNÍ o VODĚ a SUCHU


ing. MIROSLAV KNĚZEK z Hydrologického ústavu


nám přijde povídat o koloběhu vody, proč je jí někdy až moc a někde málo


a o tom, jestli se v budoucnu máme obávat sucha, hladu, neúrody či zda


jde o plané staršení.


- 17:15 - francouzština s Milošem Kloudou
čtvrtek 31.3. - 8:00 - pedikúra


- 15:00 - dokumentární odpoledne: STAROVĚkÉ OBJEVY: Robotika
- 17:15 - angličtina s Michaelou Dvořákovou