Průzkumy spokojenosti

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ DENNÍHO STACIONÁŘE

23. 2. 2021

Průzkum DS Horizont « Horizont (centrumhorizont.cz)

Zobrazit celý článek

VÝSLEDKY PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ PS – pokračování: SPOKOJENOST S DOVÁŽENÝMI OBĚDY (zpracovali zaměstnanci restaurace Na Farmě)

1. 1. 2021
Zobrazit celý článek

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY v roce 2020

28. 4. 2021

Sběr dotazníků probíhal v listopadu (do konce měsíce). Klientům, kteří v té době službu využívali jsme rozdali 79 dotazníků. Zpět se nám jich vrátilo 51, což je 64,5.%.
Průzkum měl 2 části – část pro naši PS a část pro dodavatele obědů. Každý si připravoval i vyhodnocoval svou část. Předkládáme vyhodnocení obou částí. Náš komentář [...]

Zobrazit celý článek

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI KLIENTŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY v roce 2019

10. 2. 2020

Sběr dotazníků probíhal v listopadu (do konce měsíce). Rozdali jsme jej všem klientům, kteří v té době PS využívali. Rozdali jsme 87 dotazníků. Zpět se nám jich vrátilo 50, což je 57,5.%.
Průzkum měl 2 části – část pro naši PS a část pro dodavatele obědů. Každý si připravoval i vyhodnocoval svou část. Předkládáme vyhodnocení [...]

Zobrazit celý článek

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI klientů PEČOVATELSKÉ SLUŽBY v roce 2018

5. 2. 2019

Sběr dotazníků probíhal v listopadu (do konce měsíce). Rozdali jsme jej všem klientům, kteří v té době PS využívali. Rozdali jsme 78 dotazníků. Zpět se nám jich vrátilo 52, což je 66,7.%.
Průzkum měl 2 části – část pro naši PS a část pro dodavatele obědů. Každý si připravoval i vyhodnocoval svou část. Předkládáme [...]

Zobrazit celý článek

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL/EK PENZIONU v roce 2018

20. 4. 2018

Předkládáme výsledky průzkumu ve zkráceném znění. Uvádíme všechny komentáře obyvatelek, ale neuvádíme vysvětlení o zabezpečení bytů (otázka 2) a ohledně denního tisku (otázky 17). To je určeno jen obyvatelkám
VÝSLEDKY PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI OBYVATEL/EK PENZIONU HORIZONT v r. 2018
Vážení a milí.
Děkujeme vám za účast v průzkumu.
Vyplněný dotazník vrátilo 9 z vás. Máme tedy poprvé [...]

Zobrazit celý článek

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI KLIENTŮ DENNÍHO STACIONÁŘE v roce 2018

13. 4. 2018

Uvádíme výsledky průzkumu spokojenosti denního stacionéře v té podobě, v jaké nám je „průzkumnice“ zaslala:
Výsledek průzkumu spokojenosti klientů denního stacionáře
Centra služeb pro seniory Horizont 2018
Průzkum spokojenosti klientů denního stacionáře Horizont byl uskutečněn v průběhu měsíců června a července 2018. V tomto období docházelo do denního stacionáře / dále jen DS / celkem 18 klientů, z toho 13 [...]

Zobrazit celý článek

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI KLIENTŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY v roce 2017

21. 2. 2017

Údaje byly sbírány během srpna 2017. V rámci průzkumu jsme rozdali dotazník všem uživatelům, kteří v dané době pravidelně využívali kterýkoli z úkonů PS.  Celkově jsme rozdali 74 dotazníků. Zpět se nám vrátilo 63 dotazníků. Návratnost je tedy 85 %, což je nezvykle mnoho (v předchozích letech to bylo kolem 70 %). Některé navrácené [...]

Zobrazit celý článek

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY HORIZONT v roce 2016

20. 2. 2016

Údaje byly sbírány během září 2016. V rámci průzkumu jsme rozdali dotazník všem uživatelům, kteří v dané době pravidelně využívali kterýkoli z úkonů PS.  Celkově jsme rozdali 76 dotazníků. Zpět se nám vrátilo 65 dotazníků. Návratnost je tedy 85,5 %, což je nezvykle mnoho (v předchozích letech to bylo kolem 70 %). Z navrácených dotazníků [...]

Zobrazit celý článek

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI KLIENTŮ DENNÍHO STACIONÁŘE v roce 2016

10. 5. 2016

Uvádíme závěrečnou zprávu průzkumu bez jakéhokoli zásahu ze strany HORIZONTU (jen s malou připomínkou, že naše „centrum služeb pro seniory“ není „domovem pro seniory“ a ani se za něj nevydává):
Výsledek průzkumu spokojenosti klientů denního stacionáře  Domova seniorů Horizont  2016
Průzkum spokojenosti klientů denního stacionáře byl realizován v průběhu měsíců dubna       a května 2016. Do průzkumu bylo zahrnuto [...]

Zobrazit celý článek