Průzkumy spokojenosti

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI KLIENTŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY v roce 2017

21. 2. 2017

Údaje byly sbírány během srpna 2017. V rámci průzkumu jsme rozdali dotazník všem uživatelům, kteří v dané době pravidelně využívali kterýkoli z úkonů PS.  Celkově jsme rozdali 74 dotazníků. Zpět se nám vrátilo 63 dotazníků. Návratnost je tedy 85 %, což je nezvykle mnoho (v předchozích letech to bylo kolem 70 %). Některé navrácené dotazníky […]

Zobrazit celý článek

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY HORIZONT v roce 2016

20. 2. 2016

Údaje byly sbírány během září 2016. V rámci průzkumu jsme rozdali dotazník všem uživatelům, kteří v dané době pravidelně využívali kterýkoli z úkonů PS.  Celkově jsme rozdali 76 dotazníků. Zpět se nám vrátilo 65 dotazníků. Návratnost je tedy 85,5 %, což je nezvykle mnoho (v předchozích letech to bylo kolem 70 %). Z navrácených dotazníků […]

Zobrazit celý článek

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI KLIENTŮ DENNÍHO STACIONÁŘE v roce 2016

10. 5. 2016

Uvádíme závěrečnou zprávu průzkumu bez jakéhokoli zásahu ze strany HORIZONTU (jen s malou připomínkou, že naše „centrum služeb pro seniory“ není „domovem pro seniory“ a ani se za něj nevydává): Výsledek průzkumu spokojenosti klientů denního stacionáře  Domova seniorů Horizont  2016 Průzkum spokojenosti klientů denního stacionáře byl realizován v průběhu měsíců dubna       a května 2016. Do průzkumu […]

Zobrazit celý článek

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATEL PENZIONU v roce 2015

17. 3. 2016

Od posledního průzkumu v roce 2013 přibyli v Horizontu 3 noví obyvatelé. Ti měli možnost ohodnotit svoji zkušenost s Horizontem poprvé, ostatní už anketu znají z předchozích let. Bylo však odevzdáno pouze 5 dotazníků z devíti rozdaných. To, že jich bylo tak málo, nás mrzí. Může to totiž znamenat, že podle vás taková anketa nemá […]

Zobrazit celý článek

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI KLIENTŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY v roce 2015

16. 3. 2015

Dovolujeme si vás seznámit s výsledky průzkumu spokojenosti klientů pečovatelské služby, který probíhal v červnu 2015. Rozdali jsme 76 dotazníků, vrátilo se jich 53, tj. ankety se zúčastnilo 70 % klientů. Jako vždy neodpověděli všichni na všechny otázky. Průměrné „známky“ jsme počítali pouze z dotazníků, kde byla odpověď zaškrtnutá (např. 34×1, 9×2, 1×3, 10x bez […]

Zobrazit celý článek

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI klientů PEČOVATELSKÉ SLUŽBY v roce 2014

18. 1. 2014

Dovolujeme si vás seznámit s výsledky průzkumu spokojenosti klientů pečovatelské služby. Rozdali jsme 75 dotazníků, vrátilo se jich 55, tj. ankety se zúčastnilo 73% klientů. Jako vždy neodpověděli všichni na všechny otázky. Průměrné „známky“ jsme počítali pouze z dotazníků, kde byla odpověď zaškrtnutá (např. 34×1, 9×2, 1×3, 10x bez zaškrtnutí jakékoli možnosti = 58:45 = […]

Zobrazit celý článek

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI KLIENTŮ DENNÍHO STACIONÁŘE v roce 2014

13. 3. 2014

Průzkum probíhal opět formou individuálních rozhovorů externího pracovníka s jednotlivými klienty. S externím pracovníkem byla uzavřena dohoda specieně na tuto práci. Niže uvádíme jeho zprávu bez jakékoli změny či zásahu ze strany zařízení. Zpráva o spokojenosti klientů denního stacionáře Horizont Úvod Průzkum spokojenost klientů denního stacionáře Horizont v roce 2014 probíhal formou individuálních rozhovorů a pozorování. […]

Zobrazit celý článek

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI OBYVATELEK PENZIONU v roce 2013

31. 4. 2013

Předkládáme vám výsledky průzkumu spokojenosti, který se týkal vašeho bydlení v penzionu. V penzionu je 9 bytů, v každém z nich bydlí jedna obyvatelka. Většina z nich je tu od otevření Horizontu v roce 2001. V nejnovější obyvatelka se sem nastěhovala v listopadu 2012. pro tu byl průzkum premiérou, statní dámy už ho znaly z předchozích let (ačkoli v roce 2012 jsme jej nestihli udělat). […]

Zobrazit celý článek

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI U KLIENTŮ PS v roce 2013

22. 2. 2013

Jako  každý rok, i letos probíhal průzkum spokojenosti klientů pečovatelské služby formou anonymního dotazníku. Sběr dat probíhal v červenci, jejich zpracování v srpnu. Nyní předkládáme výsledky průzkumu. Dotazníky jsme rozdali klientům, kteří aktuálně (v období průzkumu) využívali služeb PS. Celkem jsme rozdali 78 dotazníků (manželské páry dostávali 1 dotazník). Zpět se nám vrátilo 53 vyplněných dotazníků, tzn. […]

Zobrazit celý článek

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI KLIENTŮ PS v roce 2012

26. 3. 2012

PRŮZKUM SPOKOJENOSTI UŽIVATELŮ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY HORIZONT 2012 Jako  každý rok, i letos probíhal průzkum spokojenosti klientů pečovatelské služby formou anonymního dotazníku. Sběr dat probíhal v červenci, jejich zpracování v srpnu. Nyní předkládáme výsledky průzkumu. Dotazníky jsme rozdali klientům, kteří aktuálně (v období průzkumu) využívali služeb PS. Celkem jsme rozdali 80 dotazníků (manželské páry dostávali 1 dotazník). Zpět […]

Zobrazit celý článek