Výroční zprávy

VÝROČNÍ ZPRÁVA za ROK 2012

2. 4. 2014

I. Úvodní slovo ředitele penzionu Když vzpomínám na minulý rok, nenapadá mě žádná událost, která by se mohla stát jeho stručným a výstižným symbolem, žádné adjektivum, které by jej vystihovalo. Přesto ale byl jiný než všechny předešlé i všechny budoucí. Nejspíš asi v tom, co není vidět, ale „jen“ cítit … Zažili jsme společně těžké chvíle, […]

Zobrazit celý článek

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

22. 1. 2012

I.                   Úvodní slovo ředitele penzionu Přežili jsme další rok nejistého období. Nemáme důvod dívat se do budoucna s velkým optimismem. Obáváme se toho, že v období krize, kdy se musí ve všem a všude šetřit, přijdou sociální služby na řadu poměrně brzy. Obáváme se, že kvůli ekonomickému tlaku budou  muset poskytovatelé sociálních služeb opouštět leccos z toho, co […]

Zobrazit celý článek

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010

31. 1. 2011

I.                   Úvodní slovo ředitele penzionu  Vzhledem k mnohým personálním změnám v roce 2009 bych mohl letošní rok nazvat „rokem konsolidace“.  Nový personál se musel sžívat s provozem, klienty i kolegy a ne vždy se to obešlo bez zádrhelů. Domnívám se však, že se nám – přes všechny rozdíly v povaze, temperamentu, zájmech, názorech, vzdělání či zkušenostech – podařilo […]

Zobrazit celý článek

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009

11. 5. 2010

Úvodní slovo  Máme-li nějak stručně zhodnotit a krátce vystihnout uplynulý rok, musíme ho označit za „rok personálních změn“. Z personálu, se kterým jsme Horizont před osmi lety otvírali, zbyla jediná kolegyně. V minulém roce se s námi rozloučily dvě pracovnice v přímé péči, sociální terapeutka a arteterapeutka. Příčiny byly různé – nástup do důchodu, osobní důvody, stěhování z Prahy či […]

Zobrazit celý článek

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

5. 3. 2010

Úvodní slovo Máme-li nějak stručně zhodnotit uplynulý rok, asi nejvhodnější přívlastek je slovo „klidný“. Prožili jsme skutečně poměrně klidný rok v tom smyslu, že jsme se nedočkali žádných převratných změn. Díky Bohu za to. Výrazné změny k lepšímu můžeme zvnějšku jen těžko očekávat a naopak víme, že mnohá zařízení se ocitají v mnohem větších existenčních […]

Zobrazit celý článek

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

26. 1. 2010

I. Pár slov úvodem Jako pro všechny poskytovatele sociálních služeb, byl rok 2007 ve znamení změn vyplývajících z nového zákona o sociálních služeb, nových smluv, nových cen, registrace poskytovatelů u krajských úřadů atd. Pro Horizont tomu nebylo jinak. Především proces registrace dopadl jinak, než jsme plánovali. Dá se říci, že jsme v posledním roce zažili […]

Zobrazit celý článek

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005

26. 1. 2010

Úvodní slovo Jestliže se loňský rok v HORIZONTU nesl ve znamení změn, které s sebou přinesla nově získaná právní subjektivita, pak tento rok byl ve znamení standardů kvality sociálních služeb. Ne, že bychom se jim nevěnovali už v letech předchozích. Nicméně letos se tak dálo s o poznání větší intenzitou a pokročili jsme o poznání […]

Zobrazit celý článek

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2004

21. 3. 2010

I. Úvodní slovo V roce 2004 „oslavil“ HORIZONT tři roky své existence. Přesněji řečeno tři roky od otevření. Přípravy projektu začaly samozřejmě dávno předtím. Po obsahové stránce se během té doby struktura projektu HORIZONT nijak výrazně nezměnila. Nemyslíme však, že by to bylo špatné znamení. Naopak – svědčí to podle nás o tom, že projekt […]

Zobrazit celý článek

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2003

20. 2. 2010

V přírodě je podzim vnímán jako období poněkud melancholické a často ne zrovna příjemné. Brzký podzim, babí léto, plné barevného listí prozářeného sluncem přechází v chladné období větru, deště a plískanic. Listí hnědne, padá, na zemi je honí vítr, větve zůstávají holé, slunce je stále méně, stmívá se dříve… Neutěšený čas. Chtěli bychom, aby u […]

Zobrazit celý článek